FRIA ORD: Att diskutera jäv, är det angrepp?

FRIA ORD: Jag ville med mitt debattinlägg i Haparandabladet och Kuriren den 19 och 23 april skapa norrbottnisk debatt i tre viktiga samhällsfrågor. Landshövding Österbergs svarade med en insändare i HB den 26 april och på HBwebben.se:

• Statens makt kontra lokalsamhället och regionerna – en klassisk konflikt som sysselsatt politiker och filosofer i mer än 2.000 år.

• Uppstår det delikatessjäv när statliga makthavare engagerar sig djupt i intresseorganisationer som ensidigt lobbar inom makthavarens jurisdiktion?

• Hur ska miljörelaterade förvaltningsbeslut hanteras när det saknas objektiva måttstockar och stort utrymme ges för subjektiva bedömningar.

Bland annat i Norrbotten har frågorna ställts på sin spets när länsstyrelsens tjänstemän, aktiva i bland annat Naturskyddsföreningen, utövar statens makt när det gäller strandskydd, reservatsbildning, miljötillstånd, med mer.

Märklig maktutövning

I insändare i Kuriren och Haparandabladet har landshövding Sven-Erik Österberg skrivit att jag går till oacceptabla angrepp mot länsstyrelsens tjänstemän, att jag svävar ut och slarvar med fakta.

Jag har inga tvivel om Sven-Erik Österbergs demokratiska sinnelag, men onekligen påminner det om presidenterna Putins och Lukasjenkos reaktioner mot medborgare som ifrågasätter statens maktutövning i Ryssland och Vitryssland.

Österberg har dock inte gått lika långt som vänsterpartiets distriktsordförande, som polisanmälde mig för förtal när jag förra hösten avslöjade att hon varit nolltaxerare i flera år.

Jävdiskussion inte personangrepp

Menar landshövdingen verkligen att det är personangrepp att diskutera frågan om jäv i tjänstemannens beslutsfattande. I Haparandabladet skriver han dessutom i nästa andetag ”Men självklart ska vi också vara medvetna om och diskutera de utmaningar som detta privata engagemang kan innebära när det gäller allmänhetens förtroende för det offentliga”. Ska Österberg ensam diskutera dessa ”utmaningar”?

Jag lovar att fortsätta driva debatten om statens makt och länsstyrelsens jävsproblem på min blogg och i tidningarna i den mån tidningarna är beredda att lämna utrymme för det. Kritik från landshövdingen och polisanmälningar från politiska höjdare tar jag med jämnmod.

Flytta makt

Jag tror att de allra flesta norrbottningar – även jag – var positiva till Österbergs utnämning till landshövding i Norrbotten. På avstånd verkade han vara en klok beslutsfattare, före detta skogsarbetare med båda fötterna på jorden.

Nu finns ökad anledning att stödja landstingsrådet Kent Ögrens starka engagemang för att makt ska överföras från länsstyrelserna till regionerna där demokratiskt valda politiker – med sina förtjänster och brister – ger mångfald åt maktutövningen.

Fotnot: Jurisdiktion: behörighet att utöva rättsförvaltning, rättskipning med mera.

Delikatessjäv: Den här formen av jäv innebär att det kan finnas omständigheter som kan rubba allmänhetens förtroende till beslutsfattarens opartiskhet i ett enskilt ärende. (Nationalencyklopedin).

Lars Pekka
Skriftställare, Gäddvik

Det här inlägget har också publicerats i Haparandabladet den 3 maj 2013.

Publicerad i Fria ord, Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,
7 kommentarer om “FRIA ORD: Att diskutera jäv, är det angrepp?
 1. Stig Aspholme skriver:

  Länsstyrelsernas tillsynsutövning av minoriteters rättigheter och kommuners skyldigheter lämnar en besk eftersmak. Utövningen görs som följer. man begär in handlingar som man inte på något sätt granskar, utan de godkänns godtyckligt. Det handlar om stora pengar som förvaltas av kommuner, utan att någon granskar användningen av dessa. Man blir skrämd av detta maktmissbruk.

 2. Fd-Bybo skriver:

  Att ens ta upp frågan om jäv är naturligtvis ett angrepp, per definition, men det är sådana ”angrepp” som behövs i ett civiliserat samhälle så snart det finns anledning att misstänka att något inte står rätt till.

 3. staffan skriver:

  Demokratin bör man engagera sig i på ett annat sätt än att bara skriva i fria ord.
  Miljöfrågor är i högsta grad en politisk fråga där det även finns en andra sida, med sina åsikter. Du nämner Ryssland,där finns det det gott om ”lokala vildar” i alla frågor, inte bra. Jobba för denna fråga till valet 2014.

 4. Gnäll? skriver:

  Som alla vet! Har man som Aspholme kritiska åsikter om länsstyrelsens agerande så kan man överklaga dessa tokiga beslut. Väljer man att skriva en insändare och tro på en förändring, så gömmer man sej. Stig har en stark tro på detta med minoriteter, men ibland kanske man söker den rollen. Tänk att aldrig få vara nöjd.

 5. Stig Aspholme skriver:

  Och ” Gnäll?” gömmer sig bakom sign. Jag behöver inte redovisa för dig vad jag har gjort eller inte gjort, men så pass mycket kan du få veta att jag har gjort allt det du säger och mer därtill. Och jag gömmer mig varken bakom sign. eller i insändare, jag gav en förstärkt bild av vad länsstyrelsen gör och inte gör.

 6. Står med bägge fötterna på jorden skriver:

  Bra Lars Pekka!Vi ska visst få diskutera och ifrågasätta länsstyrelsens agerande i olika frågor.
  Ibland blir det fel beslut av Länstyrelsens tjänstemän. Precis som i andra institutioner.
  Att vi ska ha samma strandskydssbestämmelser i hela Sverige är helt orealistiskt. Jämför t.e.x. Stockholms skärgåd med Norrbotten. Vi har flera hundra mil med helt öde stränder och vill att folk ska komma och bosätta sig här. Varför dessa otidsenliga regler.

 7. Pottaskasajo skriver:

  Bra jobbat Lars Pekka! tack för att ni sätter fokus på denna fråga. Det är helt avgörande för Tornedalen att vi kan erbjuda möjlighet att bo/bygga nära vatten.
  http://www.kuriren.nu/nyheter/?articleid=6832068
  Nu gör han en ”pudel”, ”När vi tog fram förslaget så tillstyrkte jag det. Men i dag ser jag att det inte fungerar. Lagstiftningen måste förändras, säger landshövding Sven-Erik Österberg”