FRIA ORD: Ekfors ett kvitto på oduglighet

FRIA ORD: Ekfors Kraft har i cirka 12 år haft ockertaxor för elnät och gett upphov till en lång rad av kvitton på rättsväsendets allmänna oduglighet.

Ekfors har slutligen hamnat under konkursförvaltning. Konkursförvaltaren indikerar att vi elförbrukare i Tornedalen också fortsättningsvis ska tvingas leva med de skyhöga taxorna.

För cirka 12 år sedan visade det sig att bolagets styrande använde Ekfors som egen kassa. Det såldes värdelösa militärlastbilar till Ekfors för 600.000 kronor. Det togs tre miljoner kronor ur bolagets kassa för att köpa en herrgård utanför Falun.

Till Ekfors-bolagen gavs en värdelös pant.

Det blev fiaskon på upparbetning av stormfälld skog.  Också det fick i slutändan tas om hand av Ekfors kunder.

Minoritet utmanövrerades

Enligt aktiebolagslagen får en minoritet tillsätta en egen revisor om tio procent av aktieägarna kräver det. Genom en minoritetsrevisor fick vi information om vad som försiggick i bolaget, bland annat det ovan nämnda.

Det var ju inte bra tyckte bolagets styrande och anlitade jurister på Baker & Mckenzie i Stockholm. Det kom man till rätta med genom att de facto plundra de små aktieägarna på deras andel.
Bolagets aktiestock be-stod då av cirka 6.000 aktier. När alla var på semester genomfördes en emission. Antalet aktier mångdubblades. Småfolket fick ingen information om detta. Den senaste siffra på antalet aktier i Ekfors jag såg var 140.000.

Småfolkets aktier hade alltså minskat i värde från cirka 30 miljoner till drygt en miljon kronor. Småfolkets 3.000 aktier kunde aldrig komma upp till 14.000 och tillsätta en ny minoritetsrevisor.

Denna emission godkändes av tingsrätten i Haparanda. Det snällaste jag kan säga om detta, är att juristerna i tingsrätten inte förstod vad de sysslade med.

Det förtjänar också att nämnas att vid en tidigare aktieemission på 1990-
talet fick samtliga aktieägare ett personligt brev med inbjudan att teckna sig för aktier.

Högtflygande planer

Nåväl, vi i Tornedalen hade bara att betala de nätavgifter Ekfors krävde. I pressen kunde vi följa hur amatörmässigt Ekfors sköttes. Bland annat byggdes vägar längs 20 kV-ledningarna.

Om detta kan sägas att det handlar om ekonomisk idioti. Bolaget köpte helikopter och utbildade personal till helikopter-piloter. Också det, helt säkert, pengar i sjön.

Inspektion tandlös

Jag besökte för cirka fem år sedan Energimarknadsinspektionen i Eskilstuna, för att ta reda på när de skulle fastställa de rätta nätavgifterna för oss i Tornedalen.
Där konstaterade en avdelningschef att de inte fått några uppgifter från Ekfors och kunde då inte göra något. Tala om monumental ynkedom och oduglighet.

Jag har tagit del av inlägg i pressen av en generaldirektör Fredriksson. Hon argumenterade för högre nätavgifter!

Hon hade uppenbarligen inte förstått sitt uppdrag.

Nu kan jag i HB läsa att konkursförvaltare Hans Andersson drar en lans för samma nätavgifter som rådde under tidigare ledarskap.

Hans Andersson; redovisa för oss kostnader och intäkter i nätverksamheten, så att vi kan övertyga oss om avgifterna är rimliga.

För mig som sett marknaden från insidan ett helt yrkesliv är det alldeles klart att konkurrens helt saknas inom elsektorn.

Gå tillbaka till ordningen före avregleringen. 60 öre per kWh inklusive moms är ett tillräckligt pris för el och nätavgifter, för att täcka produktionskostnader och avskrivningar.

Lägg omedelbart ner Energimarknadsinspektionen. Den fungerar uppenbarligen endast som arbetsterapi för jurister.

Peter Malmström
Kannusjärvi

Det här inlägget har också publicerats i Haparandabladet den 10 juli 2012.

Publicerad i Fria ord, Haparanda, Övertorneå, Svenska Taggar: , , , ,
3 kommentarer om “FRIA ORD: Ekfors ett kvitto på oduglighet
  1. Fd-Bybo skriver:

    Jag kan inte kommentera historien om Ekfors, utom att den verkar helt bisarr för en utomstående betraktare. Men klart är att hela avregleringen av elförsörjningen har varit en katastrof. Inte bara i Tornedalen och Sverige i övrigt, utan också i andra delar av världen. Allt som kräver ledningar är i princip alltid monopol, och monopol behöver regleras för att inte helt spåra ur. Där har våra kära politiker verkligen misslyckats. Men, ja, en del miljöfanatiker kanske ville ha det så.

  2. Trippel J skriver:

    Vilket parti satt och gjorde avregleringen,,och satt oss i denna sits … hoppas ni inte glömmer det

  3. Peter Malmström skriver:

    kommentar till kommentarerna. Efter ekonomiska krisen i början på 90-talet ville politikerna visa handlingskraft. Man ansökte om medlemsskap i EU, avreglerade elmarknadaden, skapade flera bolag av SJ och avreglerade telemarknaden. EU har stora problem. Politikerna lovade oss lägre elpriser som följd av konkurrens. Min elräkning är idag 4 gånger så hög som före avregleringen. Tågbiljetterna är dyra och och tågen passar inte tiderna bra. Våra politiker försöker konkurrensutsätta utan att förstå.