FRIA ORD: Eleverna måste få kvalitet i skolorna

FRIA ORD: År 2012 genomförde den dåvarande Kultur- och utbildningsnämnden (KUN) diskussioner om behovet av att anpassa Pajala kommuns skolstruktur efter ett minskande elevunderlag.

Efter samråd med föräldrar och personal beslutades då att avvakta till år 2015 med åtgärder för att se vilka effekter gruv­projektet skulle ge på befolkningstillväxten i kommunens skolbyar.

Nu är året 2015 och frågan har åter hamnat på KUN:s bord.

KUN har genomfört ytter­ligare en samrådsrunda och tagit del av synpunkter skriftligen. Vi har också tagit ställning till den tjänstemanna­rapport som tagits fram gällande strukturförändringar för hela kommunen.

Utifrån diskussioner kring detta omfattande underlag utkristalliserades två förslag till beslut:

  1. Att flytta åk 6-9 från Tären­dö och Junos­uando skolor, eller
  2. Att vänta ytterligare år med att genomföra några åtgärder.

Undertecknande röstade för det första alternativet.

Liten gruveffekt

Vi ser att gruvdriftens effekt på berörda skolors elevunderlag varit ringa.

Tärendö skola har fortsatt att minska och Junos­uando upplevde ett tillfälligt men svagt trendbrott.

Låga födelsetal och låg inflyttningsgrad fortsätter att påverka elevunderlaget.

Pajala kommun har lyckats med att bibehålla en unikt decentraliserad skolstruktur under en lång tid med mycket knappa medel. Nu har vi nått den gräns där den omfattande skolstrukturen börjar påverka enheternas kvalitet.

Vi ser att sam­­ordnade skol­enheter exempelvis möjliggör viktiga framtidssatsningar i informationsteknologi, underlättar rekryteringen av behöriga lärare, tillåter kompetensutveckling av lärare och låter unga utvecklas socialt i mötet med jämnåriga elever.

Kvalitet även i framtiden

Det handlar för oss om hur vi ska kunna vara en kvalitativ skolkommun även i framtiden. Skolenheterna ställs också mot KUN:s alla frivilliga åtaganden gällande exempelvis kulturskola, fritidsverksamhet, föreningsbidrag, och så vidare.

Dessa åtaganden bidrar till en levande kommun och är mycket viktiga för en positiv utveckling på lång sikt, men kommer också att granskas och anpassas efter rådande förhållanden.

Vi är mycket måna om att kommunens alla unga har tillgång till de bästa tänkbara skolorna, har ett rikt och stimulerande socialt liv i skolan och på fritiden, med möjligheter att utvecklas i sina intressen och att vi även framledes kan stötta de många goda initiativ som företas av föreningar och ideella krafter i hela kommunen. Så vill vi bygga en uthållig, hållbar och människovänlig kommun att leva i.

Markus Forsberg (V)
Evgeny Krakov (S)
Ida Fredriksson (S)
Roger Tuomas (M)

Det här inlägget har också publicerats i Haparandabladet den 17 april 2015.

Publicerad i Pajala, Svenska Taggar: , , , ,
2 kommentarer om “FRIA ORD: Eleverna måste få kvalitet i skolorna
  1. Fundersam skriver:

    Vad talar för att kvaliteten blir bättre för eleverna, som får en skoldag på 9 – 10 timmar?
    Resultaten har förövrigt inte varit bäst i Centralorten.

  2. Byakraft skriver:

    Det som talar för att kvalitén blir bättre är att lärarbehörigheten är mer heltäckande på Centralorten.Som läget är nu är den mycket låg på vissa håll i byarna och en hel del av kunskapskraven är svåra att nå pga det låga elevantalet. Det är svårt att tex resonera och analysera på åk 6 nivå om du inte har andra klasskompisar i samma ålder.