FRIA ORD: Ett miss­lyckande som drabbar unga

FRIA ORD: Under 2012 behövs inte fler tomma löften om satsningar för att motverka ungdomsarbetslöshet. Under 2012 behöver vi kraftfulla åtgärder.

Faktum är att Sverige har en unik situation. Vi hör till de EU-länder som har högst ungdomsarbetslöshet.

Det finns flera orsaker. Förutom självklara brister inom utbildningssystemet skapar en trubbig lagstiftning och höga ingångslöner trösklar.

Lagen om anställningsskydd från 1974 värderar ålder och anställningstid framför kompetens vilket inte är rimligt ur ett modernt perspektiv.

Vi behöver få till ett generationsskifte under kommande år och det fordrar ny och ung arbetskraft. Då kan vi inte acceptera att unga inte får chansen.

Det är oroväckande med många fackliga organisationers reflexmässiga fokus på höjda ingångslönerna. Forskning visar att höga ingångslöner ökar trösklarna in på arbetsmarknaden.

Hög arbetslöshet i sig är oroande, men att den unga generationen saknar arbete är särskilt allvarligt. Dels för de unga själva som riskerar att fastna i utanförskap i sitt vuxna liv, dels för att detta också innebär förödande ekonomiska konsekvenser för samhället.

Jan-Olov Nordström
Svenskt Näringsliv Norrbotten

Den här insändaren har också publicerats i Haparandabladet den 24 februari 2012.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , , ,