FRIA ORD: Fyra år orimligt för en tillståndsprocess

FRIA ORD: Välstånd i vårt land är byggt genom en stark exportindustri. 50 procent av vår BNP genereras genom export.

Export är också en förutsättning för att svensk ekonomi ska fortsätta att utvecklas positivt. Det kräver i sin tur snabbt och effektivt agerande och en tydlig lagstiftning.

De svenska miljölagarna är i grunden bra, utifrån miljöhänsyn. Men kraven om hållbar utveckling men dess tillämpning och tolkning har drivits till absurdum, vilket ger företag som ska investera betydande problem.

Tillämpning av gällande lagar leder ofta till överprövningar bland annat utifrån procedurskäl. Procedurfrågor tycks ibland ha blivit viktigare än sakskäl.

Bedömning av övergripande samhällsekonomiska effekter saknas.

Fyra års väntetid

Ett exempel är LKAB:s miljöprövning av en ny gruva i Svappavaara som pågått över fyra år. Investeringen prövades och godkändes av miljöprövnings-delegationen vid Läns-styrelsen i Norrbottens län. Därefter följde miljöprövningen och beslut om igångsättningstillstånd vid Miljödomstolen i Umeå, som tog 22 månader.

Efter att tillståndet beviljats överklagade Naturvårdsverket utifrån procedurskäl. Naturvårdsverket hade inget att erinra när det gällde miljö-villkoren men menar att all verksamhet som företaget har i Svappavaara måste prövas samtidigt, även om de har tillstånd sedan tidigare.

Anmärkningsvärt är att Naturvårdsverket inte deltagit i de samrådsprocesser som förgått miljöprövningen.

Överprövningen innebar att kravet från Naturvårdsverket bifölls. Bolaget sökte därefter prövningstillstånd vid Högsta domstolen, som tyvärr inte beviljade prövningstillstånd.

Konsekvenserna är att drygt 160 anställda blir uppsagda. LKAB tvingas bryta redan ingångna avtal med kunder och årliga intäkter på två miljarder uteblir.

Detta stärker inte Sveriges renommé som gruvnation!

Det ”står ett fönster öppet” för Europas mest potentiella geologi. Allt och alla ”står idag på tå” och förbereder sig för att genomföra investeringar inom fönstret, men det kommer inte att stå öppet i evig tid. Och om det är någon som ska vara med i det så är det Sverige, tack vare en rigorös miljölagstiftning.

Men konsekvenser av lång byråkratisk handläggning, orimlig tillämpning, otydlig lag och märkligt myndighets agerande omöjliggör detta. HD-beslutet blir dessutom nu ett prejudikat.

Långsammast i Europa

De hoten måste undan-röjas, svenska företag måste få ta del av den globala efterfrågan på svenska produkter.

Lagstiftning måste ses över. Krav på minskad byråkrati och krav att övergripande samhällsekonomisk hänsyn måste prägla myndigheternas agerande och hållning.

Onödigt utdragna processer måste undanröjas. Detta gäller inte bara gruvindustri, i stort sett alla större industri och företags etableringar kräver miljöprövning. Vi har de längsta handläggningstiderna i Europa.

Fortsätter vi så här riskerar Sverige tappa möjligheter till jobb och tillväxt. Vi kommer inte ha råd att satsa på välfärd och bra miljö. Sverige har en av världens hårdaste miljölagstiftningar men vi behöver inte ligga i topp när det gäller byråkrati. Sverige behöver ett klimat som gynnar tillväxt.

Sven-Erik Bucht
Riksdagsledamot (S)

Det här inlägget har också publicerats i Haparandabladet den 12 juni 2012.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , , ,
20 kommentarer om “FRIA ORD: Fyra år orimligt för en tillståndsprocess
 1. Stig Aspholme skriver:

  Bra skrivet S-E Bucht.

 2. Kloka ord skriver:

  S-E sitter väl på rätt plats om han vill ändra på beslut och lagar. Gör något åt detta vansinne nu S-E.

 3. Fin skriver:

  I högsta grad en relevant insändare. Trädkramarna går för långt! Insändaren skriven av och med en moderat riksdagsman? Därför togs den väl in i Dagens Industri!

 4. Sven-Erik Bucht skriver:

  Tack till er alla för positiv respons. Till dig med signaturen ”Fin”: Rätt slutsats om möjlighet att få in på DI, men författandet står jag för. Staffan Anger är en klok person som engagerar sig mycket i företagsfrågor och ville gärna vara med.

 5. Jan Björnfot skriver:

  Bra skrivet S-E. Ta nu också hjälp av gruppen ”Nej till stängning av Svappavaaragruvan”, som finns på FB och använd dessa medlemmar till en namninsamling. Då det redan finns över 3.000 med i denna grupp kommer den nog att hjälpa alla 140+ 26 LKAB blivande arbetslösa.

 6. Mad Max skriver:

  Oavsett längden på ett tillståndshandläggande så har inte ett statligt ägt bolag någon anledning att nonchalera dom spelregler som gäller. Lätt för en riksdagsman att ta billiga poäng, med anledningen av beslutet att stoppa gruvdriften. LKAB var nog medvetna om chansningen de tog. Jag tror inte att en namninsamling oavsett forumet har någon betydelse. Vi röstade ju till exempel mot kärnkraften och mot högertrafiken. Hur gick det sen??

 7. Jan Björnfot skriver:

  Max Max ser tydligen bara svarta bilder och har ännu kvar den mycket omtalade Tornedalsandan: Ei see kannatte. Slut citat.

 8. DICK PARKER KOLUMNIST. skriver:

  Med tanke på arbetsplatser som gruvan i Svappavaara ger så ska väl inte miljöaktivister få bestämma, för då blir det kris i nämnda by. Gruvnäringen är oerhört viktig när det gäller inkomster genom export och vi i norr är inte heller bortskämda med arbetstillfällen heller.
  Regeringen i Stockholm har ju hittills skitit i oss här i norr fast vi är det tillväxtstarkaste länet just nu. Vem i söder gör dom vinsterna som LKAB gör? Ingen.

 9. Knapsu skriver:

  Dick Parker: Vilka miljöaktivister talar du om? Här handlar det ju om byråkrater på ett staligt verk och deras paragrafrytteri om procedurfrågor som får bli viktigare än saken själv.

 10. WO skriver:

  Visst är det frågan om miljöaktivister, men förklädda till byråkrater, som permanent ockuperar länsstyrelser och naturvårdsverk.

 11. P. Ositiv skriver:

  Välskriven inlaga i debatten.

 12. Torpan skriver:

  Lag är lag, så är det. Sen kan man ju pladdra runt och lova en massa men ingen ska få förgifta naturen helt i onödan om det går att förhindra. De får sitt tillstånd men det kan kosta några kronor mer. Men i slutändan är denna kostnad ett piss i havet, skönt att girigheten ej alltid vinner.

 13. Ekonom skriver:

  LKAB fick ju tillstånd att bryta! Detta överklagades av Naturvårdsverket. Det värsta är ju att det inte är miljövillkoren, med andra ord hur LKAB sköter sitt miljöarbete som naturvårdsverket har överklagat, utan ansökningsformalia!

  Det är ju skandal utan dess like, stora förluster för entreprenörer, anställda – ja, hela samhället samt LKAB som tappar kunder!
  Hur många miljarder får det kosta när miljömuppar ska leka byråkrater?
  Det är ju pinsamt!

 14. Jurist skriver:

  Än en gång, fruktansvärt för de arbetare som nu får lämna sina jobb och söka lyckan på annan ort. Annars kan jag tycka att det är rakt missvisande att utmåla LKAB som ett offer för ”miljömuppar” och byråkrater. Med de resurser man har borde man ha klarat av att få ett miljötillstånd i slutändan. Praxis i huvudfrågan (prövning ska ske av den samlade verksamheten) är tydlig sen tidigare och MÖD:s avgörande från mars (som HD valde att inte ta upp till prövning) återupprepade tidigare praxis.

 15. Jurist skriver:

  Att dessutom beskriva rättsfrågan som ren ”ansökningsformalia” är ett uttryck för ett missförstånd. För att kunna pröva en verksamhets verkliga miljömässiga konsekvenser måste verksamheten beskrivas samlat. Detta inte minst för att kunna ta hänsyn till ev. tröskeleffekter – ofta är den totala effekten större än summan av alla delar.

 16. Jurist skriver:

  Naturvårdsverkets roll i det hela verkar också missförstås – NVV har till uppdrag att vaka över tillämpningen av miljöbalken och det innabär att man i de domstolsprocesser som miljötillstånd kräver agerar på det sätt man nu gjort. Uppenbarligen hade NVV även rätt i sin tolkning av reglerna då man fått rätt i överinstans.

 17. Jurist skriver:

  Vidare är S-E Bucht sent på bollen. Redan i februari tillsatte (miljöminister) Lena Ekh en utredning med mål att få till en snabbare handläggning av miljötillstånd. Detta välkomnas varmt då nuvarande reglering i stor utsträckning kan upplevas som svårförståelig och faktiskt ofta slår väl hårt mot näringslivet. Dock ställer jag mig tveksam till att fallet LKAB hade behandlats annorlunda även med effektiviserade prövningsregler då vi fortfarande pratar om verksamheter med enorma miljöeffekter.

 18. Jurist skriver:

  På ett principiellt plan har S-E Bucht rätt, de resurser som våra mineraltillgångar utgör måste kunna bidra till allas vårt välstånd. Dock måste detta ske på ett miljömässigt rimligt sätt, vilket innebär att man måste ställa stringenta krav på beslutsunderlaget. Att det tar viss tid att pröva verksamheter av denna magnitud är knappast orimligt, och inte heller är det orimligt att kräva att våra största företag lever upp till dessa krav.

  Skynda långsamt, malmen ligger kvar där den ligger!

 19. Jan Björnfot skriver:

  Jag ser fram emot att S-E nu lägger in motioner, interpellationer och eller förfrågningar till justitsieministern om att det brådskar i detta ämne samt att riksdagens alla partier oavsett färg med det snaraste undanröjer detta hinder.
  För det är endast i dessa koridorer, som man kan ändra på gällande sak ämnes område(byråkratin).

 20. Jan Björnfot skriver:

  Nu har vi ju också en politiker med i gruppen: Nej till stängning av Svappavaaragruvan och jag menar då S-E Bucht.
  Kanske att fler norrbottniska politiker (riksdagsmän/kvinnor) ställer upp för att strömmen av norrbottningar vänder norrut i stället för att flytta söderut. Kanske också att den så kallade AF-sloganen ändras från AMS = Alla Måste Söderut till AMN = Alla Måste Norrut.