FRIA ORD: Haparanda ska bli bästa kommunen

Peter Waara vill öka dialogen. Foto: Leif Svanberg

FRIA ORD: Jag tackar för Janne Linds reflektioner i HB den 7 oktober.

Inledningsvis vill jag peka på att det finns avgörande skillnader mellan kommunen och ett företag.

Kommunen är en offentlig aktör vars tjänster finansieras genom skatteuttag på olika nivåer.

Tillgången på resurser leder till olika slags verksamhet som kommer kommunmedborgarna till godo.

Många av dessa är reglerade genom lag vilket gör att frihetsgraderna är mindre jämfört med ett företag.

Företagets idé handlar om att skapa vinst på olika sätt. Det kan handlar om produkter/varor eller olika slags tjänster. Här är det följaktligen verksamheten/produkten som genererar pengar, inte tvärtom vilket präglar kommunens verksamhet.

Likheter finns. Bland annat i fråga om ägarskap (jämför aktieägare/medborgare), utseende av ledarskap genom bolagsstämma (en person många röster)/allmänna val (en person en röst), betydelsen att känna stolthet över företaget/kommunen, behovet av tydlighet avseende affärsplan/politisk vision, ledningsgrupper och tillgång till en effektiv och kompetent VD/kommunchef (rekryteringsarbetet är i full gång).

Vi ska bli bäst

I olika sammanhang har jag utropat att Haparanda ska bli bästa kommun att bo och leva i. Jag tror att vi har kapacitet och kraft för att sänka sjuktal och arbetslöshet, öka betygsmedelvärden i skolorna, öka andelen gymnasister som väljer att studera i Haparanda, förbättra brukarnas uppfattning om vård och omsorg samt stärka utvecklingen inom och utanför centralorten på allt tänkbara sätt.

Vi ska sträva efter att göra tillgängligheten bättre för de som har funktionsnedsättningar av olika slag etc.

Haparanda stad ska också ha det mest intressanta företagarklimat i Norrbotten samt lämna bottenplatserna rörande jämställdhet och valdeltagande.

Vi startar arbetet

Detta är frågan om långsiktiga insatser som kommer ta tid innan de når sin fulla blom. Icke desto mindre: arbete ska vi initiera denna mandatperiod.

Vi måste dock sätta oss ner tillsammans och fundera på vad vi vill med Haparanda, vilken riktning ska kommunen ha under kommande 10-20 års period och hur vi ska prioritera för att nå dessa målsättningar.

I det arbetet behövs en kommunchef och skickliga förvaltningschefer och motiverade medarbetare som kan leda, fördela och genomföra arbetet som krävs för att åstadkomma riktningsförändring.

Ska vi satsa på att öka befolkningen till 12.000 invånare, eller ska vi lägga krutet på att utveckla ett Barents Center of University Campus med tillgång till hela världens utbildningsutbud, ska vi utveckla och profilera besöksnäringarna kring en gemensam ”tag-line”, ska vi göra kommunen till en ”green zoone” genom att erbjuda lokalt producerad mat för alla skolbarn och brukare inom vård och omsorg?

Dialog ska ske

Ska målsättningen handla om diversifiering av näringslivet i kommunen med Gnosjö i Småland som modell?

Oavsett vad och vilket: arbetet med att sätta de övergripande målen ska ske i dialog med övriga politiska partier samt i dialog med civilsamhälle, näringsliv och kommunmedborgare.

Ju fler som är delaktiga, desto bättre förankring och större chans att leda krafter i riktning mot förverkligande av målsättningarna.

Janne Lind är varmt välkommen att delta.

Peter Waara (S)
Tillträdande kommunalråd i Haparanda

Det här inlägget har också publicerats i Haparandabladet den 14 oktober 2014.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , ,
5 kommentarer om “FRIA ORD: Haparanda ska bli bästa kommunen
 1. Talvik Henriksson skriver:

  Men då måste finskan, finska språket, finskheten släppas in i salongerna. Den ska accepteras on respekteras. Man ska kunna gå i skolan på sitt modersmål, på finska. Man ska kunna låta den utvecklas, för att det är den enda vägen till success i skolgången. Man ska bli mött som något unikt, för att kunna vara stolt över sig själv, som man är. Till slut, byt namnet Haparanda till Torneå, som den engång i tiden hette. staden kan ju heta Torneå med förorten Haparanda.

 2. Enok Nitti skriver:

  Haparanda har aldrig hetat Torneå, staden Torneå låg på ön Suensaari, väster om staden låg Haparanda by.

 3. staffan skriver:

  Som utflyttad för några decennier sedan upplever jag hur det finns en stark vi känsla i denna lilla kommun. Detta är till nackdel vad gäller öppenhet och för att hämta bra idéer från andra delar av vårt Sverige. Jag tycker att det finns en överdriven tro på det som finns i det s.k. Tornedalen och att vi vet allt, för att vi bor här. Kanske det kan vara en rädsla av att inte klara språket i samarbetet med andra kommuner beroende på att många som bor i Haparanda kommer från Finland. På den finska sidan lever man ännu mer isolerat och har oftast en väldigt stor nationalistisk syn på allt samarbete. Tyvärr visar det sig i valet och att många av finländarna inte vill anpassa sig i den svenska kulturen fast dem lever hela sitt liv i Sverige. I Torneå kan de flesta inte svenska trots att det är en gränsstad, som exempel. Något att ta i beaktning i strävan för ett bättre Haparanda!

 4. mattilalainen skriver:

  no niin,taas päästiin asiaan,suomi ja suomalaisuus,ruotsi ja ruotsalaisuus…!näistä kun tarpeeksi jauhaa,niin johan kaikki järjestyy…se täytyy joillekkin olla tosi vaikeaa asua tässä kaupungissa..vihollisia joka puolella…mitenhän nuo oikein jaksaa jaapata ???

 5. Peter skriver:

  Ta kontakt med Bert Karlsson. Han kan säkert fixa befolkningsökning.