FRIA ORD: Kapitalisterna kommer när det börjar lukta pengar

FRIA ORD: Vördade herr landshövding Per-Ola Eriksson, förlåt en 68-årig yngling, för att han tar till orda i något som vi i vår bygd inte begriper, enligt mångkunniga herrar.
Ni, herr landshövding, har i måndags varit i Pajala och sjungit kapitalets lov. I er lovsång framställer ni oss, boende i Pajala kommun, som kapitalets fiender. Åtminstone ser jag det så, av vad jag kan utläsa ur våra tidningar.De flesta av oss boende i Pajala­bygden, har intet emot kapitalister. Vi är ytterst tacksamma gentemot de kapitalister som nu, utifrån egna vinstintressen, skapar arbetstillfällen i vår bygd. De har genom denna verksamhet också skapat förväntningar på en blomstrande bygd, med ökat välstånd och ökande befolkningsunderlag, både genom inflyttning och genom reproduktion. Människor, som tror på en god framtid, reproducerar sig. Fler människor behöver fler bostäder. Så långt håller jag med herr landshövdingen.

Nu var det ju inte dessa nyetablerade arbetsskapande kapitalister som herr landshövdingens lovsång tillägnades, utan lovsången tillägnades bostadsproducerande kapitalister, vilka vi, Pajalabygdens innevånare, skulle öppna våra famnar för.

Samma drivkrafter

Jag är övertygad om att bostadsproducerande kapitalister har samma drivkraft som de kapitalister som nu bygger gruvor i vår bygd, nämligen eget vinstintresse. Deras uppdrag är att öka aktiebolagets möjligheter till ökad vinst­utdelning till sina ägare, aktie­innehavarna.

Vinster handlar det alltså om. Inte välgörenhet.

Förutsättningen för ett aktiebolags etablering inom en marknad är att man tror att marknaden genererar vinster. Jag tror jag har rätt i detta, men herr landshövdingen må rätta mig om jag har fel.

Bostadsmarknaden i Pajala beskrivs som het. Flera hundra sägs stå i kommunens bostadskö. Några bostadsproducerande företag har visat intresse för etablering i Pajala. (Jag antar att det var å deras vägnar som herr landshövdingen lovsjöng kapitalismen.) De vill köpa Pajala bostäders bostadsinnehav. Men de vill att kommunens fastighetsbestånd rörande verksamhetsfastigheter också skall ingå i köpet. De vill även att kommunen skall vara delägare till 25 procent. Varför detta? Tror de inte på Pajalas blomstrande bostadsmarknad, kan inte den marknaden generera den vinst som aktie­ägarna förväntar sig? Måste kommunen vara med som garant för eventuella framtida vinster eller förluster?

Fri hyressättning

Med tanke på hur kapitalismen fungerar, tror jag på följande scenario: Bostädernas vinster är beroende av hyressättning. Den regleras genom förhandlingar med hyresgästföreningen. Detta gör det svårt att sätta vilka priser som helst på boendet. Men på de lokaler som kommunen behöver för sin verksamhet, förvaltningsbyggnader, badhus, idrottshus, skolor, åldringsvårdsinstitutioner med mer, kan de vinstkrävande fastighetsägarna sätta andra priser.

När väl kommunens verksamhetsfastigheter övergått i de välvilliga kapitalisternas ägo kommer hyror att sättas i nivå med hyressättningen i stor­städerna. Pajala är ju länets mest attraktiva och mest expanderande och därmed mest intressanta marknad, sägs det ju. Varför skulle kvadratmeterpriserna på lokaler för beskriven verksamhet ligga lägre i Pajala? Den mest expansiva framtidsbygden? Och vi skattebetalare i Pajala skall genom att sälja dessa fastigheter till kapitalisterna garantera deras vinster och svara för eventuella förluster.  Så fungerar kapitalismen.
Slutsats: Kapitalisterna är välkomna, men vi vill inte bli lurade. Den tiden är förbi, då vi lät oss luras av vältaliga herrar i kostym och vit skjorta, med eller utan slips. Min förhoppning är att vördade herr landshövdingen också värnar om vår framtid i Pajala, en framtid på våra villkor och inte på andras, inte ens på kapitalisternas villkor.

Om den bild som ut­målas av framtiden i Pajala stämmer och blir verklig, så kommer de bostadsbyggande kapitalisterna att strömma in. Så fungerar kapitalismen. Den behöver ingen kommunal hjälp, och inte heller någon landshövdings lovsång.

Underdånigast
Sigurd Westman
Kapitalistvänlig pensionär i Juhonpieti

Den här insändaren har också publicerats i Haparandabladet den 16 december 2012.

Publicerad i Pajala, Svenska Taggar: , , ,
3 kommentarer om “FRIA ORD: Kapitalisterna kommer när det börjar lukta pengar
 1. Lobos skriver:

  PEAB är ägare till Cliffton, maskintjänster
  PEAB är ägare till Swerock, grus och betong
  PEAB är ägare till Lambertsson, el mm
  PEAB är ägare till Cramo, uthyrning av baracker maskiner mm.
  Dessa företag har jobben i Tapuli.
  PEAB är även ägare till det fastighetsbolag som vill ta över fastigheterna.
  Det är monopol som PUABs VD förespråkar och vill ge till PEAB

  Det är till PEAB som PUAB vill ge jobben (momopol) var finns möjligheten för de egna företagen att växa.

 2. Ingvar K skriver:

  Håller fullkomligt med Westman, i denna fråga, kapitalisterna är ute för vinstmaximering för sina ägare. Och nu ser dessa en potential i Pajala kommuns verksamhetsfastigheter, vad innebär detta för kommunens kärnverksamhet, jo dyrare hyror och mindre medel för att bedriva kärnverksamhet.

 3. Bengt har rätt skriver:

  Det går väl att i avtal reglera hyrorna i av kommunen hyrda lokaler, vad är problemet??
  Pajala bostäder är inte/aldrig varit en ”mjölkkossa”, så om det byggs 400-500 lägenheter efter en försäljning, så är svaret givet, sälj och få lös pengar till alla investeringar som måste göras (slipper låna). Det betyder ju att bara i räntekostnader sparar kommunen flera miljoner årligen. Ekonomiskt är det ju en enorm vinst för hela kommunen och där största ”risken” tas av kapitalisterna. Utnyttja läget!!