FRIA ORD: Kriget om naturtillgångarna har redan börjat

FRIA ORD: Enligt forskare kommer Norra Ishavet vara helt isfritt sommartid inom tio år.

Stora mängder naturtillgångar i form av olja och gas kommer då att bli tillgängliga, vilket sannolikt innebär politiska och militära konflikter om gränsdragningar och rätten till dessa.

Ryssland rustar

Ryssland har haft en medveten militär upprustning de senaste åren, nu senast med särskilda truppförflyttningar mot Barents­regionen – sannolikt för att försvara sin position vid Norra Ishavet och på sikt för att försvara landets enorma naturtillgångar som kommer att bli allt viktigare i framtiden.

Det finns all anledning att tro att Barentsregionen kan komma att bli ett politiskt och militärt hett område, som i värsta fall kan locka hit en etablering av Nato.

Vi har haft ett antal militär­övningar i Norr­botten, där Nato-flyg under ledning av USA övat flygbombning.
Var syftet med de övningarna att de ska känna sig hemma och snabbt kunna etablera sig inom vårt område? Vi minns att ryssarna då hade en motsvarande övning på sin sida av gränsen.

Det märkliga är att detta har pågått under ett antal år, samtidigt som vi mer eller mindre lagt ned vårt försvar.

Oljan är grundorsaken

När USA invaderade Irak var oljan den stora anledningen. Man ville helt enkelt försäkra sig om att få tillgång till Iraks oljetillgångar som var de näst största i världen. Ungefär tio procent av den råolja som finns kvar att producera finns där.
USA förbrukar ungefär 25 procent av världens olja samtidigt som de egna tillgångarna, som legat på fem procent av världens oljetillgångar, håller på att ta slut.

Så allt prat om förstörelse­vapen och införande av demokrati i Irak var bara svepskäl.
Medan USA försäkrar sig om att ha tillgång till den olja som finns i bland annat Saudiarabien och Irak har kineserna riktat in sig på Afrika. 750.000 kineser har flyttat till Afrika sista årtiondet och enligt uppgift kan ytterligare 300 miljoner vara på väg – på grund av oljan och andra naturtillgångar. Kineserna har vuxit med 800 miljoner på 50 år. Oljebehovet har ökat 35 gånger på 10 år…

En biljon dollar

USA:s invasion av Afghanistan handlar om att få tillgång till de enorma mineral­tillgångar som finns där, som beräknas vara värda närmare en biljon dollar.

Ryssarnas konflikt med Tjetjenien handlar i grunden om de enorma naturtillgångar som bland annat finns i det underjordiska havet i Kaspiska havet.

Det som just nu händer i Iran är minst sagt allvarligt. Om ett krig utbryter där blir det konsekvenser och följdverkningar som blir mycket kännbara för oss alla.

Kenneth Strömberg
Luleå

Den här insändaren har också publicerats i Haparandabladet den 17 januari 2012.

Publicerad i Svenska Taggar: , , , , ,