Fria ord: Räntan bör hållas låg

FRIA ORD: Replik till Kjell Hjelms inlägg i HB den 4 mars:

Nordeas analys kring regionalt lämpliga reporäntor har väckt uppmärksamhet. Dessvärre har vår analys i vissa fall misstolkats, bland annat av Kjell Hjelm, regionchef Företagarna Norrbotten, insändare ”Vad menar Nordea med högre ränta i norr?”

Vår analys pekar på att konjunkturläget i flera Norrlandslän är relativt gott och att behovet av stimulanser i form av lägre ränta därför är mindre än i flera andra län. Resonemanget är dock helt hypotetiskt och vi förespråkar inte att penningpolitiken ska göras om och bedrivas regionalt.

Vi beklagar att analysen har uppfattats som att vi förespråkar en högre ränta i exempelvis vissa Norrlandslän. Analysen syftar endast till att illustrera de olika regionala konjunkturlägena med en koppling till penningpolitiken.

Slutligen bör det också nämnas att vår modellberäkning för hela landet indikerar att reporäntan borde vara högre än dagens nivå på 0,75 procent. Vi förespråkar trots detta inte att Riksbanken borde höja räntan i dagsläget. Mot bakgrund av de dämpade inflationsutsikterna är vår bedömning snarast att räntan – i hela landet – bör hållas låg länge än.

Andreas Wallström
Chefsanalytiker, Nordea markets

Det här inlägget har också publicerats i Haparandabladet den 11 mars 2014.

Publicerad i Fria ord, Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,