FRIA ORD: Rättssäkerhet måste gälla

FRIA ORD: 
Strandskyddet är omdiskuterat, ofta onyanserat. Lars Pekkas insändare är ett exempel på det.

Det är viktigt att ha en fri debatt. Jag reagerar dock när någon går till personangrepp eller slarvar med fakta för att få sina egna åsikter att verka mer trovärdiga. 
Det är alltid helt oacceptabelt att gå till angrepp mot en enskild tjänsteman.

Jag vill påminna om att de som arbetar på en myndighet är anställda för att genomföra de uppdrag som regering och riksdag ger myndigheten. Sättet som länsstyrelsen och andra myndigheter arbetar på idag – vad gäller allt från rekrytering av tjänstemän, genomförandet av uppdrag, till beslutsfattandet i sig – innebär att medborgare kan vara trygga med att enskilda tjänstemän inte kan driva egna eventuella särintressen.

Föreningsfrihet

Lars Pekka vet detta. Lika väl vet han att alla medborgare har grundlagsskyddad rätt att engagera sig ideellt och att detta även gäller statligt anställda. Jag tycker att vi ska värna den rättigheten. Men självklart ska vi också vara medvetna om och diskutera de utmaningar som detta privata engagemang kan innebära när det gäller allmänhetens förtroende för det offentliga.

Jag har fullt förtroende för tjänstemännen.

De är kompetenta och väl medvetna om att våra uppdrag ska hanteras så objek­tivt och rättssäkert som möjligt. Detta gäller inte minst de som har i uppdrag att granska kommunernas strandskyddsdispenser och ta fram förslag till hur strandskyddet i vårt län bör ändras.

Strandskyddets vara eller icke vara är inte en överlevnadsfråga. Att påstå det är att trivialisera de avgörande frågorna, exempelvis demografi, arbetstillfällen, jämställdhet, integration och kompetensförsörjning. Däremot kan lättnader i strandskyddet innebära en möjlighet för vissa kommuner.

I övrigt lämnar jag Lars Pekkas utsvävningar okommenterade.

Däremot vill jag göra några förtydliganden: En av riksdagspolitikernas ambitioner med den nya strandskyddslagen var att öka likvärdigheten i landet. Alla ska behandlas lika inför lagen, var vi än bor.

Nuvarande lag ses över

En annan ambition var att göra det lättare att få dispens där exploateringstrycket är lågt. Med facit i hand så ser vi dock att lagen inte fungerar, på framför allt den punkten.

Den uppfattningen delar jag och flera av tjänstemännen på länsstyrelsen.

Regeringen håller på att se över lagen och vi deltar i arbetet. I väntan på ny lag är det dock bara att följa de lagar som gäller.

När nuvarande lag infördes fick länsstyrelsen i uppdrag att se över de beslut som gäller i flera kommuner sedan ett 50-tal år tillbaka om strandskydd på upp till 300 meter, utvidgat strandskydd.

Dessa ska anpassas till befintlig lag säger regeringen som vill att de nya besluten ska fattas senast 2014.

Förslagen som länsstyrelsen har tagit fram, och skickat till kommunerna för synpunkter, innebär att nästan hälften av de utvidgade skydden tas bort.

Vårt förslag är alltså att minska det befintliga strandskyddet, tvärtemot vad många tror.

Nu ser vi fram emot en bra dialog kring dessa förslag.

Sven-Erik Österberg

Landshövding i Norrbottens län


Det här inlägget har också publicerats i Haparandabladet den 26 april 2013.

Publicerad i Fria ord, Haparanda, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,
4 kommentarer om “FRIA ORD: Rättssäkerhet måste gälla
 1. Hakkaamaton Halkopinontausta skriver:

  Ännu en ful nialist som bröstar av.Han borde i stället låta undersöka den eventuella vänskapskorruptionen inom hans egen fögderi.

 2. Stig Aspholme skriver:

  Det är bra om Länsstyrelsens tjänstemän numera följer regelverket, för så har det inte alltid varit.

 3. staffan skriver:

  Orsaken till att detta med regler för strandskydd är att många ser an med det kommersiella i sikte.
  Huvudsaken är att alla ska kunna gå längs en strand där miljön är spännande. Dock är det ingen vidare boendemiljö uppe i Norrbotten med korta somrar. Det är bra med nu gällande regler med 100m.

 4. Fd-Bybo skriver:

  Landshövdingen skriver: ”En av riksdagspolitikernas ambitioner med den nya strandskyddslagen var att öka likvärdigheten i landet.” Ja, kanske det, men att från den utgångspunkten kräva samma lagar och regler i hela landet när det gäller markutnyttjande är bara ren idioti. Man måste ta hänsyn till lokala förhållanden. Norrbottens inland har inte mycket gemensamt med Stockholm, och inte heller de mindre byarna där med sina kommuncentra. Det är en anpassning till förhållandena på platsen som krävs.