FRIA ORD: (S) har tagit för lätt på regionalpolitiken

FRIA ORD: (S)-kongresser kallas ofta den viktigaste någonsin, så också årets i Göteborg.  Viktiga motioner ska behandlas.

En (S)-(Mp)-regering sitter sedan 2014.
Det parlamentariska läget har sällan varit svårare.
Riksdagsledamöters media-utspel framför ansvarstagande ger ett omoget intryck.
Flyktingkrisen har satt djupa spår.
Främlingskap och rasism har fört upp (Sd) till landets näst största i opinionen, men ännu mera utanförskapet för individer och regioner. Ojämlikheten och kapitalets makt ökar. (Sd) har lyckats fånga upp missnöjet.
Det behövs en politik för att pressa tillbaka (Sd).
(S) har tagit för lätt på regionalpolitiken. Medias kompakta Stockholmscentrering tycks ha skapat en tro att det inte gör så mycket, men det är en felsyn.
Utglesning-en förvärras och servicen blir allt sämre.
Parollen Hela Sverige ska leva skorrar falskt.

Gömde och glömde
Inför 2010 års val tog (S) fram ett ambitiöst regional-politiskt program som snabbt förpassades till en byrålåda.
Begreppet ”samhällsekonomiskt tänkande” i tidigare regionalpolitik har utrangerats.
Storstockholms starka tillväxt för med sig stora kostnader. I lågränteläget som rått många år borde fler tillväxtbefrämjande investeringar ha kunnat ske.
Kostnader för konsumtion och för investeringar är artskilda. De senare syftar till att ge intäkter och tillväxt.

Tryck på skatter
Den massiva propaganda för skattesänkningar som kapitalet, en stor del av media och allianspolitiker ägnar sig åt är ett hot mot välfärdssamhället – sjukvård, äldreomsorg med mera – som redan är under-finansierat.
En stark, generell välfärd stödjer – liksom fler i arbete – de utanförstående och utjämnar olikheter.
Undersök en återinförd fastighetsskatt för att bekosta viktig välfärd!
Minskade EU-medel efter Brexit måste ersättas.
Landsbygdskommittén har presenterat förslag rörande gröna näringarna, turism, it-utbyggnad och tankar om att flytta ut tjänstejobb i landet. Tiden med omlokalisering av företag är över. Den decentraliserade universitets- och högskolestrukturen är i stort sett färdigutbyggd.
Satsningar behövs på forskning, miljö- och klimatinvesteringar, nya kreativa idéer och entreprenörskap. Miljö- och klimatpolitiken måste tas på allvar.
Paket av den typ regeringarna presenterade fyra stycken av på 1970- och 80-talen för Norrbotten kan boosta utvecklingen. De säkrade utbyggnaden av Luleå Tekniska Universitet.

Samla Krafterna
Organisationen för närings- och regionalpolitiken måste samlas.
Samordningen av ämnets tre statsråd är bristfällig och uppsplittringen av ansvaret på regional nivå bör ses över.
I Norrbotten kan statliga länsstyrelsen och nya regionbildningen komma att motverka varandra.
Ekonomiska instrumenten och tjänstemännen är kvar på länsstyrelsen, medan regionala utvecklingsplaneringen flyttats till Region Norrbotten. Kan den senare bli mer än ett diskussionsforum?
Ardalan Shekarabi har lyssnat för ensidigt på Svenska Kommuner och Landsting och avlövat en möjlig regional kraftsamling i länet. Statens roll har varit central i Norrbotten.

Gunnar Lassinantti

Det här inlägget har också publicerats i Haparandabladet den 7 april 2017.

Publicerad i Fria ord, Svenska Taggar: , ,
2 kommentarer om “FRIA ORD: (S) har tagit för lätt på regionalpolitiken
  1. Anders Bäckström skriver:

    Tack Gunnar för mycket inspirerande och tänkvärda rader från dig inför S-kongressen. Inte dagligen som jag läser en så nyanserad text, som speglar kompetens, idérikedom och insikt. Jag tänker då jag läser att äpplet faller inte långt från trädet, tänker då på Din pappa, som i mångt och mycket var en föregångare, oftast före sin tid, ser samma tacken i din text och önskar att det kom från ledande politiskt håll, läser mer av Dig Gunnar

  2. kjell g skriver:

    Hela Sverige skall leva.skorrar falskt

    Hela Sveriges pensionärer skall leva.(Borde det heta)