FRIA ORD: Så kan de gröna näringarna växa

FRIA ORD: Skuldkrisen har lett till att svensk ekonomi bromsat in samtidigt som arbetslösheten ökar. Ska Sverige och Norrbotten stå starkt framöver krävs det att vi tillvaratar landsbygdens möjligheter.

De gröna näringarna, med bas i jord, skog och trädgård, är centrala för att möta de globala utmaningar som livsmedelsförsörjning och energiomställning innebär.

De gröna näringarna står idag för sex procent av BNP och 4,5 procent av sysselsättningen. Samtidigt är potentialen mycket större. En rapport som från forskningsinstitutet Nordregio visar att en ökad efterfrågan på jordbruksprodukter från Norrbotten ger en effekt på länets ekonomi med i genomsnitt 1,23 gånger värdet av efterfrågeökningen. Om efterfrågan ökar med en krona ökar produktionsvärdet i sin tur med 1,23 kronor, att jämföra med 1,17 kronor för andra sektorer.

En efterfrågeökning av jordbruksprodukter värd 1 miljon kronor ger dessutom ett behov av 1,46 nya jobb, jämfört med 0,86 inom andra undersökta sektorer i länet.

Ny politik behövs

Men för att svenska gröna näringar ska kunna konkurrera med andra länders krävs en politik för fler och växande företag.

– Stärk förutsättningarna för svensk livsmedelsproduktion. I dag är varannan tugga vi äter importerad, en signal om att nuvarande politik inte fungerar. I de pågående förhandlingarna om ny europeisk jordbrukspolitik krävs att regeringen arbetar för att lätta den administrativa bördan och kompenserar svenska bönder för vårt höga djurskydd.

– Underlätta utbyggnaden av förnybar energi. Det är fullt möjligt för Sverige att öka uttaget till 70 procent till 2020. Då krävs fortsatta satsningar på av bioenergi, biogas och vindkraft.
– Förbättra infrastrukturen i hela landet. Investera i vägar, offentlig service och bredband.
– Sänk egenavgifter och arbetsgivaravgifter. Flertalet företag inom de gröna näringarna är fåmansföretag, som kan växa om kostnaderna minskas.

– Fokusera regelförenklingsarbetet, nio av tio bönder upplever dagens regel- och kontrollsystem besvärande. Mycket kan vinnas genom en positiv attityd från myndighetshåll, kortare handläggningstider och enklare regler kring offentlig upphandling.

Kan bli föredöme

De gröna näringarnas bidrag till ökad biologisk tillväxt och teknikutveckling kan göra Sverige till ett föredöme som kombinerar hållbarhet med affärsmöjligheter – om politikerna bara såg potentialen. Villkor som uppmuntrar små- och medelstora företag att växa är helt centrala. Då kan de gröna näringarna bidra till tillväxt på riktigt.

Helena Jonsson
Förbundsordförande LRF
Nils-Olov Lindfors
Regionordförande LRF Norrbotten

Det här inlägget har också publicerats i Haparandabladet den 29 maj 2012.

Publicerad i Fria ord, Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , , , ,
En kommentar om “FRIA ORD: Så kan de gröna näringarna växa
  1. Stig Aspholme skriver:

    Kloka ord!