FRIA ORD: Snöröjningen på sina håll under all kritik

FRIA ORD: Det är många som klagar över snöröjningen och det med all rätt.

I vårt fall väster om Genvägen i Pajala har snösvängens traktor ett schaktblad snedställt mot trottoaren och längst bak en sidoplog som flyttar snön in på infarter och gårdsplaner – ju fortare han kör desto längre in kastas snön. Snön som skalas av från gatan är mycket tung.

Omfattande ansvar

Kommunen har ett omfattande ansvar för väghållningen, vilken omfattar alla åtgärder som behöver utföras på gator och vägar både sommar och vintertid i huvudsak inom planområdet.

Av väglagen framgår att en väg/gata skall för samfärdsel hållas i ett tillfredsställande skick.

Övergångsställen och gångbanor har hög prioritet – liksom även cykelbanor.

Kommunen har ingen rätt att täppa till infarter med snöhögar eller lämna snövallar.

Fastighetsägaren är inte skyldig att transportera bort snön som hyvlats från körbanan.
Det är väl inte heller ovanligt att traktorföraren pressar undan snön och skadar både staket och häckar.

Kompetent?

En traktorförare som är kompetent för sin uppgift har inte de här påtalade problemen. Vi kan kontakta villaägarföreningen och be om hjälp.

Villaägare

Den här insändaren har också publicerats i Haparandabladet den 13 mars 2012.

Publicerad i Pajala, Svenska Taggar: ,
En kommentar om “FRIA ORD: Snöröjningen på sina håll under all kritik
  1. Poste restante skriver:

    Sluta gnäll! Vad är alternativet? Att vägarna är oplogade? Hur ska då gamlingar och halta och lytta ta sig fram. Traktorförarna gör säkert sitt bästa!