FRIA ORD: Strandskyddet måste stoppas

FRIA ORD: Det uppstod en orkan av kritik i Luleå fullmäktige när länsstyrelsens förslag till utökat strandskydd presenterades. ”Det blir en jättestor död hand över skärgården”, sa Karl Petersen.

Han var förgrymmad över att kommunen reduceras till en av många remissinstanser.

Reaktionerna har varit lika häftiga i Haparanda och Övertorneå.

Det är inte bara landshövding Sven-Erik Österberg som anser att strandskyddslagen är en överlevnadsfråga för de flesta kommunerna.

Statens makt och befogenheter har diskuterats av politiker och filosofer i åtminstone 2.393 år när den grekiske filosofen Platon skrev skriften ”Staten” kring år 380 före vår tideräkning.

De allra flesta tänkare, även marxistiska filosofer, har varit överens om att det är de totalitära ideologierna som går längst när det gäller att göra civil verksamhet till en statlig angelägenhet. Historien är förskräckande.

Därför är det ytterst betänkligt att vi i Sverige år 2013 har överlåtit åt staten att i detalj bestämma var människor ska bo och bygga.

Människan har bosatt sig vid stränderna allt sedan vi lämnade jägar- och samlarstadier för att bli jordbrukare och vi byggde gemensamma byar och samhällen. Vattnen har gett oss föda – och harmoni i våra sinnen. Så är det fortfarande.

Koncentrerad makt

Hur går det då till när ”staten” ritar ut nya strandskyddsområden? ”Jag har svenska folkets uppdrag”, säger handläggaren på länsstyrelsen, Mats Williamsson.

Staten är alltså tjänsteman på länsstyrelsen.

Vilken måttstock har då länsstyrelsens tjänstemän? Som alltid när det gäller miljöfrågor finns inga objektiva måttstockar, inga mallar eller manualer. Det blir i stället tjänstemannens subjektiva värderingar som styr arbetet med stöd av kartor och enstaka fältbesök.

Inom skogs-näringen känner man väl till detta.

Att handläggaren dessutom är en av de aktiva i Naturskyddsföreningen ökar inte precis förtroendet för objektivt utformade strandskyddsbestämmelser.

Naturskyddsföreningen har utvecklats allt mer i radikal riktning och har bland annat (med hjälp av länsstyrelsen Norrbotten) drivit kampanjer för bojkott av svenska skogsprodukter i Tyskland.

Williamsson var också en av de som var med att nästan stjälpa etableringen av Facebook-hallarna i Luleå, utifrån hänsyn till ett näraliggande fågel-område.

Lättnad blev skärpning

Staten har överlåtit de knepiga miljöfrågorna till enskilda miljötjänstemän som statens politiker inte vågar ifrågasätta, eftersom de själva saknar ekologiska kunskaper.

När regeringen 2009 ändrade strandskyddsbestämmelserna i syfte att underlätta strandbebyggelse i glesbygdslän som Norrbotten så blev tillämpningen i verkligheten än striktare. Utan att rikspolitikerna vågade öppna munnen.

Kommunerna i Norrbotten måste gå samman och begära hos regeringen att arbetet med nya strandskyddsbestämmelser stoppas omedelbart. Makten över strandskyddsfrågorna måste överlåtas till kommuner och politiska valda regionförsamlingar.

Det är helt orimligt att en av de viktigaste överlevnads-frågorna för kommunerna ska överlämnas till tjänstemän på länsstyrelsen som arbetar hand i hand med delvis fanatiska särintressen. Det är så långt från ”svenska folket” man kan komma.

Lars Pekka
Skriftställare, Gäddvik

Det här inlägget har också publicerats i Haparandabladet den 19 april 2013.

Publicerad i Fria ord, Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska
21 kommentarer om “FRIA ORD: Strandskyddet måste stoppas
 1. Setter skriver:

  Då Williamssons engagemang i Naturskyddsföreningen gör att han inte kan ta ”ojäviga” beslut, så borde han ju få en annan tjänst. Det är ju helt uppenbart att hans åsikter och beslut i tjänsten, färgas av hans privata uppdrag, på ett olämpligt sätt.

 2. Stig Aspholme skriver:

  Håller med föregående skribent!

 3. staffan skriver:

  Friheten skall finnas längs ständerna för alla människor inte bara för dem som har plånbok eller kontakter eller mark som en gång i tiden tilldelades s.k. jordbrukare.
  150m regeln bör hållas därmed! Flaggstången kan placeras där lika väl, som en frihetssymbol!

 4. Stig Aspholme skriver:

  Det finns många aspekter i denna fråga. Man kanske kan ändra på strandskyddet, så att det fortfarande är möjligt att passer tomten efter stranden. Närhet till vatten lockar många intressenter och det är precis vad vi i länet behöver. En intressekonflikt, som bör kunna lösas på ett smidigt sätt.

 5. Sixten Johansson skriver:

  Jag håller med Lars Pekka – och Stig Aspeholmes idé är bra. 100-metersgränsen har väl i stort sett fungerat bra på de flesta håll i Norrbotten, även om man som enskild gärna skulle vilja bygga närmare. Lantmäteriet har ju blivit mycket flexiblare på senare år när det gäller att anpassa tomter efter brukarnas behov och därför är det ju tokigt om kommunerna får händerna bakbundna. Naturvännerna både i Sverige och i Finland har ofta drivit sina hjärtefrågor så oklokt att de bara har skadat sin sak.

 6. Genocid a la sued skriver:

  Om man kollar gammal traditionell bebyggelse så visar det sig att vi här i Kvänland har sökt oss till vattendragen.Det är helt enkelt ett gammalt kulturmönster De fula nialisterna har ju tagit bort alla andra praktiska yttringar i vår kultur.Det här är väl bara ännu ett steg i samma riktning.

 7. Roland Juntti skriver:

  Hur kan Wilhelmsson fått denna rätt att utöva makt,vilket politiskt parti representerar han? Vem har tillsatt honom och vilka skall vi rösta på nästa gång för att bli av med honom?
  Med hans måttstock bör hela Luleå stads centrum rivas för att det ligger för nära havet,det blir inte bara Kiruna som stadsflyttar i framtiden även stora delar av Haparanda bör flyttas för att uppfylla Wilhelmnssons standskydd

 8. Genocid a la sued skriver:

  Enligt hästkarlarnas nyhetsbyrå har det kommit fram att en länsstyrelseanställd tjänsteman fått dispens för att bygga strandnära någonstans i Vojakkalatrakten.När en granne har försökt med samma förfarande har hanfått nobben.
  Är detta sant.Kan vi få en kommentar från länsstyrelsen om det här. Bladet borde faktiskt undersöka det här.Låt oss få utrett om det har förekommit vänskapskorruption.

 9. HTB skriver:

  Har inte de där med att bygga strandnära, alltid varit förknippat med svågerpolitik.. Iallafall så länge jag kan minnas 🙂 inget en vanlig Svensson kan påverka i besluten . Ett måste att vara i rätt krets eller släkt. Finns ingen lag, praxis eller undersökning som styr, utan individuella tyckanden från de som har makten att besluta 🙁

 10. Fd-Bybo skriver:

  Minus 20 m strandskydd på de allra flesta stränder i Norrland skulle passa utmärkt. Allt annat är bara avundsjuka. Sedan måste det vara upp till den som bygger att ta ansvar för skador på grund av vårfloder och annat liknande, men kommunerna borde informera om riskerna. Det finns strand så det räcker för alla intressenter. De nuvarande reglerna driver bara onödigt upp priserna för existerande strandnära byggnader, vilket betyder att plånboken bestämmer ännu mer om vem som får ha det bekvämt.

 11. Fd-Bybo skriver:

  Precis, Roland Juntti, det blir bara rester kvar av många byar om man river allt inom 300 m från stranden. Det som myndigheterna håller på med nu är rent vansinne.

 12. staffan skriver:

  Längs kusten får man flytta stugan många gånger om man vill ha den strandnära pga av landhöjningen som är stor. Dessutom är det långgrunt varför många bygger fula stenrösen ut ibland på ca 100m. Onaturliga stränder tyvärr som man förstör för gott, samt skadar miljön!

 13. Pottaskasajo skriver:

  Lars Dahlberg på Länsstyrelsen, granska hans beslut, så reser ni era nackhår fortare än kvickt. Man kan fråga sig om han har en egen agenda mot glesbygden och dess befolkning.
  http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=7570891
  Han tolkar de nya strandskyddet som fan läser bibeln om man jämför hur övriga Länsstyrelser i Svearike tolkar samma lag.

 14. staffan skriver:

  I Sverige sker miljöfrågor i demokratisk ordning!
  Och där kunskapen är störst.

 15. Ner med byråkraterna skriver:

  Om det här med strandskyddet måste kommunpolitikerna i hela Kvänlandsområdet förena sig och kräva att sista ordet i den här frågan skall finnas hos kommunerna.Det är helt enkelt en fråga om kulturtraditioner.

 16. Hakkaamaton Halkopinontausta skriver:

  Våra kommunalpolitiker i hela Kvänlandsområdet måste enas och kräva att kommunerna får sista ordet i strandskyddsfrågan.
  Det är helt enkelt en fråga om kulturtraditioner.
  Detta kan inte överlåtas åt okunniga och omdömeslösa byråkrater.

 17. Fd-Bybo skriver:

  Till staffan: En övertro på den demokratiska ordningen och byråkratin kan leda till oerhörd dumhet, om lagar och bestämmelser följs krampaktigt och fanatiskt, utan hänsyn till lokala förhållanden. Det som kanske är tillämpligt och bra för Stockholms skärgård blir till rent vansinne i Norrland.

 18. Fd-Bybo skriver:

  Vad det handlar om egentligen är strandkonfiskering. Att kalla det ”strandskydd” ger företeelsen en oförtjänt positiv klang. Språkbruk återspeglar makt, och i detta fall har man flyttat makten över enskild egendom från ägaren/medborgaren till översittarna och mobben, i de allra flesta fall helt utan giltig allmännyttig anledning.

 19. Fiskare skriver:

  Staffan, du som redan har en strandtomt och stuga 50 meter från vattnet är ju lite partisk i denna diskussion…

 20. staffan skriver:

  Fiskare: Var har du fått den felaktiga uppgiften ifrån?

 21. Örjan Pekka skriver:

  Tack för kommentarerna. En del av dem publicerar jag i fredagens Haparandabladet. Landshövding Sven-Erik Österberg svarar också på kritiken i fredagens HB.
  /Örjan Pekka
  HBwebben.se/Haparandabladet