FRIA ORD: Utbildning viktig för att stärka samarbetet i Tornedalen

Genom skolor och utbildningar vill Martti Kankaanranta stärka Tornedalen på båda sidor om den ”osynliga barriären” som är gränsen. Foto: Läsarbild

Genom skolor och utbildningar vill Martti Kankaanranta stärka Tornedalen på båda sidor om den ”osynliga barriären” som är gränsen. Foto: Läsarbild

FRIA ORD:Lapplands yrkeshögskola och Yrkesinstitutet Lappia vill nyttja och vidareutveckla sitt kunnande genom att inleda ett samarbete över gränsen.

Gränsområdet bör ses i ett 360 graders perspektiv och det är viktigt att ta vara på gränsens båda sidor.
Handel över gränsen har förekommit i alla tider, medan gräns­överskridande företagssamarbete och insikten om att det gemensamma arbetsmarknadsområdet består av hela närområdet inte har funnits i samma utsträckning.
Genom att främja gränsöverskridande kontakter mellan skolor stimulerar vi även samhällsaktörer och företag att tänka i samma riktning. Närområdessamarbete i form av utbildnings- och praktikutbyte är ett särskilt satsningsområde vid gränsen i Finland. Skolorna vill också förbättra utbudet och tillgången av praktikplatser för närområdets svenska och norska studenter i finska Lappland.

De förväntade positiva resultaten som arbets­platspraktikens förverkligande i ett vidare perspektiv innebär är: att all slags samarbete ökar, att gemensamma arbetsmarknader uppstår, att före­tag och offentlig sektor får tillgång till kompetent arbetskraft, att ungdomarnas intresse för de nordliga områdena ökar samt att området ökar konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter.

Genom utökad aktivitet växer även skatte­intäkterna i området.

Tänk bort barriär
Denna positiva utveckling och en successiv avmattning av den osynliga sociala barriären som uppstått efter gränsdragningen är resultat som kan uppnås genom satsningar på ovannämnt utbildningssamarbete, när det genomförs ordentligt och med full tilltro. Frågan är så viktig att även områdets offentliga organisationer och privata företag måste involveras i dessa tankegångar och denna verksamhet.

Gränsöverskridande närkontakter i regionen är viktiga för områdets utveckling. Enligt Matti Enbuske, docent vid Uleåborgs universitet, finns det åtminstone följande villkor som måste infrias om naturlig gräns­överskridande samverkan ska lyckas samt att arbetet ska utgå från oss enskilda individer: ”Vi måste förstå vår position, det vill säga vår verksamhetsmiljö tillsammans med våra nära grannar, för det andra måste vi förstå våra grannar och varandras kulturer och samhällen, och för det tredje måste vi inse attitydernas betydelse i kontakten med varandra och för det fjärde måste vi förstå skadligheten av en långtgående egoism.”

Dessa fyra förutsättningar för naturlig sam­verkan samt de ovannämnda positiva följderna av ett gränsöverskridande utbildnings- och praktik­samarbete ligger i en orsak-verkan-förhållande med varandra.

Inom den offentliga och privata sektorn i Norrbotten finns ett uppskattat arbetskraftsbehov på cirka 40.000 medarbetare när det gäller att ersätta pensions­avgångar fram till 2025. Situationen i finska Lappland är liknande.
Tillsammans med arbets­kraftbristen och efterfrågan av kompetent personal i norra Norge innebär detta att vi måste vakna upp och påbörja ett intensivt samarbete.

Samarbete inom utbildnings- och praktikutbyte är viktigt även utifrån denna aspekt. Genom att utöka all slags gränsöverskridande samarbete kan vi få våra ungdomar att bli intresserade av en framtid i det nordliga området och få dem att stanna kvar i området.

Skolornas uppgift förutom själva undervisningen är att påverka den regionala utvecklingen i en positiv riktning. Att utöka det gränsöverskridande samarbetet som Lapplands yrkeshögskola och kommunförbundet Lappia arbetar med är ett praktiskt exempel på detta.

God bit på väg
Vi behöver dock inte börja från noll. Samarbete inom utbildningen är inget nytt. Ett bra exempel är Utbildning Nord, ett utbildningssamarbete mellan tre länder som pågått under en lång tid men som kanske inte är så känd utanför vårt område. Utbildning Nord i Övertorneå i svenska Tornedalen utbildar svenska, norska och finska studenter inom olika yrkeskategorier.

Detta utbildningssamarbete mellan tre nordiska länder som pågått redan i 50 år är till och med världsunikt.

Även Lappia har en lång erfarenhet av samarbete med Tornelasskolan i Haparanda som har valt att förlägga sitt husbyggnadsprogram i Torneå.

Ett ypperligt exempel på samarbete är också Haparandas och Torneås gemensamma Språkskola.

Martti Kankaanranta
Företagare
Torneå

Det här inlägget har också publicerats i Haparandabladet den 9 maj 2017.

Publicerad i Fria ord, Haparanda, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,
2 kommentarer om “FRIA ORD: Utbildning viktig för att stärka samarbetet i Tornedalen
  1. Stig Aspholme skriver:

    Om man inte sätter samma värdegrund på de olika sidorna av älvens befolkning, så är det dömt att misslyckas! För vem vill gå in i ett samarbete, där man inte anses ha samma värde. Detta är ett levande faktum och bevisas av att de Svenskar som har kusiner på den Östra sidan, sällan eller aldrig besöker dem, än mindre vet vilka alla är ! Börja där, så kanske det löser sig i framtiden.

  2. grynnan skriver:

    Helt rätt Stig A! Helt rätt av Martti Kankanraanta att satsa på djupare kunskap i denna trakt av EU. Detta ger jobb på sikt där man går in helt neutralt i båda ländernas historia, vilken egentligen inte skiljer sig så mycket.
    Vissa delar av svensktalande bygd (Kalix) bör ingå där många har finsk bakgrund och där Torneå hade stor påverkan.