FRIA ORD: Vad är allmännyttan för något?

FRIA ORD: Jag har under några veckor noterat att en grupp personer i Pajala har bildat Nätverket för allmännyttan.

Efter ett tag inser jag – det är återigen samma gamla ideologi som har förstört så mycket här i världen.

Att det behöver byggas bostäder i Pajala kommun, för att möta den ökade efterfrågan i samband med gruvetableringen, bör man lätt inse. Om det då är Pajala­bostäder eller något annat bolag som bygger är väl kvitt detsamma. Pajala­bostäder är ett bolag som naturligtvis måste gene­rera vinst så att den kan investeras i underhåll av fastighetsbeståndet.

Annars måste ju alla skattebetalare i det av kommunen helägda bolaget (även de som inte bor i dess bostäder) subventionera hyresgästerna.

Oavsett vem som bygger nytt så kommer hyrorna i de nya lägenheterna att vara högre än i de gamla.

Det bör var och en förstå – eller hur?

Hur tänker de?

Vad gäller begreppet allmännyttan, så förstår jag inte hur nätverkets deltagare tänker.

Nyttigt för vem?

Jag är ingen bostadspolitisk expert, men så mycket har jag uppfattat av den allmänna debatten i Sverige och av lagstiftningen att verkligheten för 25 år sedan inte längre är aktuell.

Den så kallade allmännyttan tillåts inte längre diktera villkoren på hyresmarknaden, inte ens i Pajala.

Luft i kö ointressant

Jag tycker att debatten om hyreskön i Pajalabostäder, och om den har ”luft” eller inte, är navelskåderi. Lyft blicken i stället och använd tankekraften till att fundera på hur man snabbt som sjutton kan bygga nytt. Nu är finansieringen av gruvan slutligt i hamn. Då är eventuell luft i bostadskön av ringa intresse.

Hur man än vrider och vänder så bör det byggas nytt – och snabbt. Annars blir Pajala som en oljeplattform med veckovis boende och ingen i den nya arbetskraften betalar skatt till kommunen.

Mitt råd till nätverkarna: Sök ett betalt arbete i gruvan, och använd er intellektuella kraft till att det byggs nya bostäder i Pajala istället för att diskutera luft i bostadskön.

Håkan Forsén 

Kengis

Den här insändaren har också publicerats i Haparandabladet den 24 februari 2012.

 

Publicerad i Pajala, Svenska Taggar: , , ,
24 kommentarer om “FRIA ORD: Vad är allmännyttan för något?
 1. Hemohess skriver:

  Håkan Forsén (S?) verkar tro sig veta om nätverkarnas sysselsättning. Han vill förmedla en bild av att nätverket består av arbetslösa, frustrerade rättshaverister som inte har annat att sysselsätta med på dagarna. Är inte detta ideologiskt om något?! Det är starka ord 2012, när yttrandefrihet och medborgaraktivitet efterfrågas. För detta visar Forsén ringa förståelse för -trots att han talar om intellektuell kraft. Nu vet Vi var den intellektuella kraften INTE finns!

 2. Hemohess skriver:

  ”Annars måste ju alla skattebetalare i det av kommunen helägda bolaget (även de som inte bor i dess bostäder) subventionera hyresgästerna.”
  En fd kommunrevisor leker dum?! Allmännyttan är inte bara bostäder utan även verksamhetsfastigheter som t.ex. skolor, äldreboenden, idrottsanläggningar och förskolor. Vet du detta? Uppenbarligen ej.. Han vill även förmedla en bild av att de som bor i bostäderna på något sätt understöds av de andra skattebetalarna för sitt boende.

 3. Hemohess skriver:

  Forsén är inte intresserad av att utreda bostadskön. Tur nog är såväl vd för Pajalabostäder som kommunens folkvalda av en annan åsikt. Det är självklart av intresse för alla beslutstagare och allmänheten att veta hur stort det verkliga trycket är på bostäderna i Allmännyttan. Det är ju fortfarande intressant frågan om denna kö, då den hänvisas som ett starkt argument för utförsäljning av hela allmännyttan. Forsén vill avhända rubbet utan fakta och sanning.

 4. Anna skriver:

  Det är inte så att nätverket är emot bostadsbyggande i kommunen. Varifrån kommer alla dessa påståenden som förs fram? Dessutom är faktiskt inte demokrati och insyn i den offentliga förvaltningen något som enbart fanns för 25 år sedan utan är fortfarande den viktigaste byggstenen i vårt samhälle. Mörkret verkar tydligen falla i Pajala. Demokrati ska tydligen förpassas till historieböckerna tillsammans med yttrandefrihet och organisationsfrihet.

 5. Hemohess skriver:

  ”Vad är allmännyttan för något?” frågar han. I en tid när information finns i överflöd.

 6. Mycket undrande skriver:

  Skulle vara skönt och få svar vad är det för ideologi som har förstört så mycket i världen, eller?
  Eller skall folk fråntas yttranderätten och åsiktsrätten. Nej, Håkan F; vi ska ha organisationer som resonerar lugnt och sakligt, Och absolut inga organisationer där man pekar med hela handen, och den pekande handens riktning är den enda rätta och absolut inte skall ifrågasättas.

 7. Jufhert skriver:

  Summan av kardemumman:
  Northland går snart ut med annonser där man söker ett 100-tal personer till driften. Det finns inga bostäder. Hade Balder fått komma in så skulle nya bostäder troligen projekteras för fullt idag. Nätverket bär ett tungt ansvar. Ska Pajala verkligen fortsätta i den gamla stilen där partigängare får både kommunala jobb och de få bostäder som partiet kan erbjuda. Så har det alltid varit i Pajala – och så ska det tydligen förbli.

 8. Hemohess skriver:

  Har ”Jufhert” vetskap om hur kommunens planer ser ut och hur långt man kommit? ”Jufhert” verkar inte ha förstått att ingen kan undgå den vanliga tillståndsansökningarna och bygglov som krävs? För att rättvisa och lagenlighet skall följas tar hanteringen av ett sådant ärende MINST ett halvår, oavsett om det är Balder eller någon annan. Pajala Bostäder har ju redan satt igång med byggandet. Förresten, varför Balder? De är ju inga byggherrar utan förvaltare.

 9. Undrande skriver:

  Nej Jufhert, Du gör enkelt för dej, nätverket är inte emot en utveckling av kommunen.Enligt obekräftad info, så är det ett stort antal som varit intresserade av att arbeta i Pajala, har haft redan sin bostadsfråga löst i sina hemfastigheter eller annat boende och de som kommit från andra orter frågar efter kommunikationerna från Pajala. Känner Jufhert till vad Balder krävt som insats av kommunen, och då har det hetat i diskussionen”Allt eller inget”

 10. Wille skriver:

  Fortfarande undrar jag vad den allmänna nyttan är? Är det bra för alla i Pajala att Pajalabostäders hyresgäster får bo så billigt att det är svårt att få ekonomi på nybyggnation pga konkurrensen från allmännyttan?

  Det vore verkligen bra för alla om det byggdes nytt. Mycket nytt och inte bara den rännil av bostäder som Pajalabostäder nu har råd att bygga.

 11. Wilko the Great skriver:

  ”Vad gäller begreppet allmännyttan, så förstår jag inte hur nätverkets deltagare tänker.
  Nyttigt för vem?” skriver Håkan Forsen i sin insinuanta insändare och då kan jag upplysa honom om att jag tänker typ nyttig för allmänheten, det begriper man väl av namnet allmännyttan.

 12. Undrande skriver:

  Ni som är tveksamma om vad allmännyttan är för någonting: förslag: Gå in på http://www.Google.se och sök på :allmännyttan , då torde begreppet tränga in , visserligen står där också allmännyttans syfte

 13. Stagnation eller utveckling skriver:

  Alla måste ju fatta att bostäder måste byggas. Inget duttande med 30-40 bostäder/år, det är en droppe i havet, utan minst 200-300/år behövs. Kommunen har inte ekonomisk möjlighet till detta, så då måste det lösas på annat sätt (Balderförslaget eller liknade). ”Allmännyttan” har ju spelat ut sin roll för länge sedan. Kommunen står i ett vägskäl; att vara defensiv och stagnera (barackboende) eller utnyttja tillfället och se till att det byggs bostäder i massor och få en kraftig inflyttning!

 14. Stagnation eller utveckling skriver:

  Ekonomiskt för kommunen är det så oootroligt stor skillnad om det blir 500 personer som flyttar in, eller om det bara blir 100. Det rör sig om i runda slängar 30-40 miljoner kronor årligen i skatter/statsbidrag! + att det i sin tur skapar fler jobb inom service/barnomsorg med mer. (Tänk om det skulle bli 2.000 fler, helt fantastiskt!)
  Jag fattar inte att man kan vara emot en sådan utveckling! Släpp prestige och ideologi och se till att utveckla kommunen när chansen ännu finns, snart är det för sent!

 15. realist skriver:

  Ja vad skall man säga om denna diskussion ? Jo alla som förstår något om detta inser ju att kommunen inte klarar av att bygga bostäder i egen regi. Det finns ju inga pengar i kommun kassan . Det är bara att inse att tiderna förändras. Personligen tycker jag det är bättre att se till att inte Pajala blir något fly in fly out samhälle.

 16. Hemohess skriver:

  Stagnation.; Intressant att Du upprepar redan omkullkastade teser. Allmännyttan har inte spelat ut sin roll i det svenska samhället. Att medvetet privatisera bostadsmarknaden har inte löst problemet med bostadsbrist. Titta på Stockholm.Din ekonomiska redovisning är lättsinnig och oansvarig. Ex; -Att ha en bostad i Pajala betyder inte per automatik att vare sig statsbidrag eller skattekronor inkommer till Pajala. Du riskerar den gemensamma välfärden! Utveckling? För vem och på vilka villkor?

 17. Hemohess skriver:

  Det är märkligt hur vissa vill ha patent på uttrycket ”utveckling”. ”Stagnation eller..” vill ha tolkningsföreträde på vad som är vettigt och utvecklande. ”Prestige och ideologi” skriver den samme. Jag frågar dig om du instämmer i Forséns inlägg och anser att ifrågasättande av samhällsomdaningar skall motarbetas och ,att liksom Han, genom en ideologisk generalisering beskriver bl.a. de som aktiverat sig i ett nätverk? Anser DU att demokrati och utveckling inte går att förena? Enkel Vitryssland?!

 18. Hemohess skriver:

  ”Jo alla som förstår något om detta inser ju att kommunen inte klarar av att bygga bostäder i egen regi. Det finns ju inga pengar i kommun kassan .” Är realisten(?!) medveten hur landet ligger? Det vill denne iaf ge en bild av. Kommunen har ekonomisk förmåga att bygga ett antal bostäder själva och de har ju redan kommit igång med detta. Fråga istället varför de privata inte är lika intresserade att själv bygga? Inte utan ”kommunal” säkerhet? Inte utan att skattebetalarna skall stå som borgenärer

 19. Medborgare skriver:

  Man bör väl kanske inte bara räkna på intäkter när vi blir fler. Fler personer innebär också mer kostnader. En kommunal ekonomi kan ju inte jämföras med ett privat företag, där vinsten är meningen med föreningen, för kommunen att pengarna gör mesta nyttan. Sedan måste jag också säga att allmännyttan är också nyttig för de personer som – av olika anledningar – inte får egna kontrakt. Med bara privata aktörer så skulle det vara svårt för dessa personer att få en bostad. Men dessa räknas väl inte.

 20. Anna skriver:

  Det är tragiskt om ni tror att om det byggs 1.000 lägenheter så garanterar det att folk flyttar in. Ett antal nybyggda lägenheter garanterar ingenting! Vi kan fortfarande få enbart veckopendlare till Pajala och inga nya skatteintäkter. Jisses.

 21. Utnyttja tillfället skriver:

  En sak är ju 100 procentigt säker, byggs inte bostäder kommer ingen inflyttning! Det vet man iallafall och det betyder stagnation!
  Balderförslaget är väl det bästa som framförts där 150-200 bostäder/år byggs och där privata står för kapitalet och största risken. 650-750 nya jobb bara i gruvverksamheten kommer.
  Var ska någon som får ett jobb hos Northland bo? Kan dom flytta hit med hela familjen? Risken är uppenbar att det blir husvagn eller barackboende eller nej tack! och noll kronor i skatteintäkter.

 22. Hemohess skriver:

  Vet ”utnyttja tillfället” vilket rykte ditt omhuldade Balder har i Västsverige som hyresvärd? Dessutom finns det praktisk erfarenhet från andra kommuner -tillsammans med Stockholm- som visar vilka praktiska problem det skapar med en omfattande privatisering av allmännyttan. Fortfarande har ingen av Er lyckats förklara hur situationen kommer att bli för verksamhetsfastigheterna. Balder vill nämligen att kommunen skall gå ”All in” för att de skall överhuvudtaget ska bli av.

 23. Hemohess skriver:

  #Utnyttja tillfället” Att du ids hamra på med denna rappakalja om att det privata står för kapitalet och hela risken. Vet Du vad överenskommelse i praktiken betyder? Förklara då vad som garanterar att de privata kommer att bygga bostäder i den takt Du beskriver. Fråga; Vem tar den ekonomiska smällen vid överetablering?

 24. Örjan Pekka skriver:

  Tack för de många kommentarerna. Ett antal av dem publicerar jag i tisdagens Haparandabladet.
  Mvh
  Örjan Pekka
  Chefredaktör Haparandabladet/HBwebben.se