FRIA ORD: (V)i vill höja skatten i Pajala

FRIA ORD: Pajala kommun har de senaste åren genomgått en stor omvandling.

Arbetsmarknaden har kanske aldrig varit så gynnsam och gruvans tillkomst har skapat nya förutsättningar för människor att bo och verka i kommunen. Såväl den privata som den kommunala sektorn behöver nyanställa och särskilt kvinnor erbjuds en bredare arbetsmarknad.

Trots denna utveckling kvarstår dock problemen. Den kommunala sektorn står inför fortsatta försämringar om inget görs. Mycket av detta beror på alliansregeringens sätt att flytta över ansvar från sitt bord till kommunerna utan att samtidigt flytta över pengarna.

Det kommunala skatteutjämningssystemet har reformerats. För vår kommun innebär detta cirka nio miljoner kronor mer. Tyvärr löser detta inte problemen för kommunen och nedskärningarna i redan hårt ansatta verksamheter fortsätter. Den ohållbara situation mellan faktiskt behov och kommunens kassa fortsätter. En situation som kan dämpa intresset för nyinflyttning.

Hur vill Vänsterpartiet lösa detta?

Starkt stöd

Låt oss först lyfta fram det som en klar majoritet av opinionen i Sveriges har. Den uttrycker ett starkt stöd för den offentliga sektorn och sträcker sig över blockgränsen. Lika tydlig är opinionen för att vinster inte skall tillåtas inom välfärden. Även denna opinion är blocköverskridande. Vänsterpartiet i Pajala föreslog redan för ett år sedan en mindre skattehöjning.

Avgiftshöjningar har lyfts upp och har även genomförts. Dessa slår dock orättvist och särskilt mot ekonomiskt svaga grupper.

Arbetarrörelsens och Vänsterpartiets hållning har alltid varit att skatter är den enda hållbara och solidariska vägen att finansiera den gemensamma välfärden.

Nedskärning fel

Vår uppfattning är att nedskärningar inom kommunala sektorn är onödiga. Särskilt som behovet är stort samtidigt som stödet för den kommunala sektorn är så stabil.

Att förneka verkligheten är även det en ideologisk handling.

De akuta problemen idag inom kommunens verksamheter är vikariebrist, stora pensionsavgångar, dålig arbetsmiljö.

En skattehöjning för att komma tillrätta med dessa problem är lösningen.

Vänsterpartiet förordar en skattehöjning. Med de pengar som det ger kommunkassan ska dessa gå till skolan, vården och omsorgen för att undersköterskor, lärare, sjuksköterskor, personliga assistenter, vårdbiträden, elevassistenter, förskolelärare kan utveckla sina verksamheter och arbetsplatser.

Det är den enda hållbara valet för vår kommun idag och för morgondagen.

Birger Lahti (V)
Kaarnavaara
Britta Tervaniemi (V)
Korpilombolo
Ann-Sofi Larsson (V)
Narken

Det här inlägget har också publicerats i Haparandabladet den 8 oktober 2013.

Publicerad i Fria ord, Pajala, Svenska Taggar: , ,
3 kommentarer om “FRIA ORD: (V)i vill höja skatten i Pajala
 1. Skattebetalare skriver:

  Men, skulle inte gruvan generera en massa skatteintäkter? Var är dom pengarna?
  Troligen i Älvsbyn, Lycksele och andra kommuner på pendlingsavstånd.

 2. från holmen skriver:

  De anställda i gruvan kommer från andra orter… Vill ej P-borna arbeta eller vad är felet…

 3. En som vet skriver:

  Nästan hälften av de anställda är kommunbor. Så nog vill vi jobba. Vad gäller skatten så kan dom gärna höja med femtio öre…men det finns ju inga 50-öringar mer… Ähh ta en krona på en gång. Vi gruvisar har råd!