FRIA ORD: Vindkraft för jobb och klimat

FRIA ORD: Sverige står inför ett vägval om vilken energi som ska ta vid när dagens gamla kärnkraftverk är uttjänta.

Miljöpartiet vill att Sverige liksom Danmark antar ett mål om 100 procent förnybar energi. Vindkraften är en av de viktigaste pusselbitarna för att nå dit. I den viktiga debatten om framtidens energi vill vi slå hål på några vanliga myter om vindkraft.

Det vore olyckligt om Sverige på grund av missförstånd missar möjligheterna med vindkraft när vi har bland de bästa vindlägena i Europa.

Bara inom EU beräknas mer än 500.000 jobb finnas inom vindkraftsbranschen till år 2020.

Frågan är inte om vindkraften kommer att fortsätta utvecklas globalt, utan om Sverige och Norr-botten ska ha en chans att ta del av kakan.

Billigare än kärnkraft

En vanlig myt är att vindkraften skulle vara dyr. Tvärtom har Energimyndigheten visat att utbyggnaden av vindkraft varit en vinstaffär för hushåll och företag. Påslaget på elräkningen för gröna elcertifikat har med råge kompenserats av att el-priset sjunkit med införseln av vindkraftsel på nätet.

Vindkraften är nu billigare än ny kärnkraft.

Elen från kärnkraftverket som byggs i Olkiluoto i Finland beräknas bli 20 öre dyrare än vindkraften per kilowattimme.
Frågan om vindkraftens påverkan på fågellivet fick ett svar när Naturvårdsverket i november 2011 fastslog att biltrafik, oljeutsläpp och tamkatter är ett större hot mot fågellivet.

Självklart finns platser som bör undvikas för att det finns fågelarter som kan störas, men generellt är det inget problem. Frågan om buller från vindkraft bör ta sin utgångspunkt i att vindkraft har striktare bullerkrav än vägtrafik.

Mer stabilt än kärnkraft

Förnybara energikällor som sol och vind är väderberoende. Men vindkraften har de senaste åren levererat mer tillförlitligt än kärnkraften. En fördel med vindkraften är också att den producerar mest el under de kallaste vintermånaderna när vi behöver som mest el.

Tack vare så stor volym vattenkraft som Sverige har menar experterna att vi utan problem kan nå planeringsmålet om 30 TWh vindkraftsel.

Miljöpartiet vill att människor ska få bli delaktiga i energiomställningen. Medan elmarknaden i Sverige domineras av tre jättar äger två miljoner tyskar sin egen elproduktion. Vi vill att även Sverige inför fastprissystem och inför rätten att få sälja överskottsel ut på nätet.

Den straffskatt regeringen infört på kooperativt ägd vindkraft bör avskaffas. Erfarenheter från andra länder visar att när människor får vara delägare i ett vindkraftverk så upplever man sig mindre störd. Det är stor skillnad att veta att pengar rullar in när det snurrar i vindkraftverket.

Vindkraften är det mest populära energislaget om man frågar svenska folket vilken el de föredrar i sitt eluttag. Den senaste opinionsmätningen från SOM-institutet visar att 70 procent vill att Sverige satsar mer på vindkraften. Miljöpartiet vill att Sverige tar tillvara potentialen i vindkraft för jobbens och klimatets skull.

Mats Dahlberg
Ordförande (MP) Norrbotten
Lise Nordin
Riksdagsledamot (MP) energitalesperson

Det här inlägget har också publicerats i Haparandabladet den 30 november 2012.

Publicerad i Fria ord, Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , , ,
6 kommentarer om “FRIA ORD: Vindkraft för jobb och klimat
 1. Fd-Bybo skriver:

  Undrar hur mycket vindkraft det genereras en riktigt kall och vindstilla vinterday med -30 till -40 grader? Elenergi är inte lätt att lagra ens för korta tidsintervall. Därför är det knappast tillgång och efterfrågan per månad eller så som betyder någonting. Det är den momentana balansen som är viktig, och där ställer vindkraften till med problem. Kärnkraften är inte väderleksberoende, men har plågats länge av politisk cirkus. Vem vågar då satsa ordentligt på den?

 2. Insenjör skriver:

  Vindkraften är inte själv i energiförsörjningen. Där finns vattenkraft, kärnkraft och mer. Vattenkraften är vår utjämnare och kan vi spara på den under dagar då vindkraften gör el kan vi använda sparat vatten när det inte blåser.

 3. Fd-Bybo skriver:

  Det stämmer, Insenjör. Vad jag är skeptisk till är ett alltför stort beroende av vindkraft, om man bara litar blint på den. Och mera vattenkraft är inte heller särskilt miljövänligt. Vi har förstört nog med älvar redan. Sedan finns det nya typer av kärnkraft som troligen skulle vara intressanta om de bara fick utvecklas, utan att alla dessa självutnämnda experter sätter politiska käppar i hjulen, som de lyckats med i 40 år redan. Tillgång till renlig energi finns, bara politiken kan bemästras.

 4. Kullervo skriver:

  För tusan, bygg ut Kalix… Torne… Muonio älvar.
  Ger mer jobb än fisketurismen samt pengar.

 5. Matte Patte skriver:

  ”Mer stabilt än kärnkraft”

  Undrar hur man kommar fram till den slutsatsen? Nog för att kärnkraften gått dåligt i Sverige de senaste åren, men den har aldrig varit under 50% i kapacitetsfaktor, vindkraften kan på sin höjd komma upp i 25% (under 20% om man tittar på vindstat). Nu är de stora projektens tid slut på våra kärnkraftverk vilket kommer ge markägare och vindkraftsproducenter ekonomiska bekymmer skulle jag tro. 20öre mot 75öre/kWh går inte att hämta hem…

 6. från holmen skriver:

  Vindkraftens produktionskostnader är så höga så att nu när vatten- och kärnkraftskostnaderna för producerad KWh gått ner i pris… Tja då klagar vindkraftsproducenterna på minskad förtjänst… Det visar sig i bland annat att utbyggnaden av vindkraft är nästan minimal nu… De (vndkraftsproducenterna) vill ha mer bidrag för att bygga ut…