Fullmäktige beslutade att ge skolorna ett års frist

PAJALA:  Det blir inte någon flytt av klasser från Tärendö och Junosuando. Inte det närmaste året i alla fall. Det beslutade fullmäktige i Pajala på måndagen.

Följande text är skriven som ett direktreferat, kontinuerligt uppdaterad under mötet som inleddes klockan 13 och avslutades vid 16-tiden:

Fullmäktige i Pajala har öppnat sitt möte där beslut ska tas om skolornas framtid i Tärendö och Junosuando.

Intresset för dagens extrainsatta fullmäktige i Pajala är stort.

På plats för att lyssna till debatten och för att ta del av det eventuella beslutet om byskolornas framtid finns drygt ett 60-tal elever och skolpersonal från skolorna i Tärendö och Junosuando.

Att det finns ett motstånd mot en nedläggning och flytt av årskurs 6 till och med 9 in till Pajala, kan konstateras.

– Skolan ska vara kvar, flyttas den så skolkar vi, poängterade en av eleverna innan fullmäktige drog igång.

Ordförande Jan Larsson välkomnar alla intresserade som sökt sig till Folkets hus och poängterar att åhörarna inte får varken hurra, bua eller applådera, detta enligt lagen.

Just nu går ordförande igenom närvaron bland fullmäktigeledamöterna.

Svårigheterna att ha en balanserad budget är enligt ordförande orsaken till detta extrainsatta möte. Verksamheten beräknas få ett underskott på cirka 8 miljoner kronor.

Kultur- och utbildningsnämnden tog den 3 mars beslutet att att skolorna ska läggas ner.

Under förra veckan tog kommunstyrelsen beslutet att lyfta frågan om skolndeläggningar till kommunfullmäktige, där man i princip har två frågor att ta ställning till. Nedläggningar till hösten eller att ge skolorna ett års tidsfrist.

Rantakyrö först ut

Från start blev det en lång rad talare som anmälde sig. Först ut är kommunalrådet Harry Rantakyrö, (S).

– Det har varit en lång resa den här frågan, en fråga som väckt många känslor. Vissa åtgärder har vidtagits vad gäller besparingar, bland annat inköpsstopp och resestopp. Jag yrkar på att skolnedläggning flyttas fram ett år för att nödvändiga åtgärder ska kunna vidtas, konstaterar Rantakyrö.

– Jag föreslår också att vi ger de ett års frist, att vi väntar ett år med flytt av elever, säger Britta Tervaniemi, (V).

– Jag hoppas vi ska komma till beslut, men inte att stänga idag för då har bilan fallit. Vi ser att skolorna är kvar och fattar ett beslut nästa år, säger Leif Gramner, (KD) och poängterar att vi ännu inte vet vart gruvan är på väg.

Gramner ifrågasätter också den kallelse som utgått där punkten på dagordningen är ”strukturella förändringar”.

– Strukturella åtgärder är något mycket mer än att stänga några skolor, att stänga några skolor löser inte allt utan handlar bara om besparingar på cirka två miljoner, konstaterar Gramner.

– Vi har egentligen inte så stora problem med ekonomin, det handlar bara om oss här, hur vi fördelar. Alla besparingar är inga roliga beslut, det är alltid någon som hamnar i kläm. Vi har en friskola i Kangos, de skulle kunna utveckla sin verksamhet om vi fattar beslutet. Vi ska inte stänga skolor, vi ska flytta sexor till nior. Men var ska vi ta pengar om vi inte flyttar årskurserna. Jag bifaller kun:s förslag att vi flyttar stadierna från och med hösten, säger Roger Tuomas, (M).

Även vänsterpartiets Markus Forsberg ansåg att man ska gå på kultur- och utbildningsnämndens linje att flytta årskurserna.

Det efterlyses omorganisationer inom förvaltningen, bland annat att det endast ska finnas en förvaltningschef

– Där sparar man en och en halv miljon, bara sådär. Besluten att spara kan vi ta när det finns mycket att spara, konstaterade Mats Bodmark, (NS).

Örjan Pantzare, (S), ansåg att det sagts mycket och att han tittar mycket på siffror.

– Det har pratats om att vända på alla stenar. Någonstans måste vi börja och det här är den starten. Eleverna i Tärendö och Junosuando kostar mer och det är kalla fakta. Att vi då sparar 1,7 till 2 miljoner är en början, jag yrkar bifall till kun:s förslag.

– En skola stänger man för att det inte finns pedagogiskt och socialt underlag, inte för en besparing, konstaterar Eva Esberg, (KD) och efterlyser besparingar i bland annat kommunhuset.

Bara vänt på en sten

Stig Töyrä, också han KD, anser att det har pratats om att vända på alla stenar.

– Men det har bara vänts på en sten. De skolor som diskuterats är fungerande skolor och det blir inte så mycket besparingar om de stängs. Man kan börja titta på bemanningen som blev i samband med gruvstarten, man kan börja med att vända på stenen där, att återgå till att ha den bemanning som vi hade innan gruvan. Man kan slopa kommunfesten, man kan spara på kulturen. Jag tycker att skolan väger mycket mer än kulturen, det är kultur och fritid som man ska spara på. Vi ska inte börja och panikstänga i byarna, säger Töyrä.

Kurt Haapala, (C), anser att de flesta pratat om att spara.

– Men man måste ha pengar om man ska spara. Vi har ju inga inkomster här i kommunen, allting går ju back. Vi måste ha skatteintäkter för att kunna driva en kommun och då behövs fler företag. Vi måste också effektivisera kommunens verksamheter, anser Haapala och yrkar på att skolorna ska få bli kvar och under den tiden titta på var effektiviseringar och besparingar kan göras.

– Politik är inte att vilja, utan att göra det som man är nödd och tvungen. Det här är en del av en mycket större process som vi är inne i. Vi kan inte köra huvudet i sanden och tro att allt kommer att lösa sig som KD gör. Medan de och andra partier står och väntar så blöder Pajala kommun. Ju mindre vi gör så blir underskottet större, säger Johny Lantto, (S).

– Någon gång kommer man till ett läge när det inte längre går. Mitt yrkande är att vi gör som Rantakyrö och andra sagt, vi ger en frist på ett år, säger Lantto.

Vände på sten, fann skogsfastigheter

Agneta Heikki, (FP), konstaterar att man inom partiet hittat fler stenar att vända på.

– Pajala kommun har flera skogsfastigheter och kan faktiskt sälja någon av de, varav en har en taxering på 4,6 miljoner. Och att sälja är ju inte en fråga som borde hamna i långbänk. Om vi skulle sälja så skulle vi få in pengar på en gång, säger Heikki.

Rantakyrö lade därför fram förslaget om att se över de skogfastigheter som kommunen har.

– Det är värt att titta på. säger Rantakyrö.

– Vi måste ha modet att tro på de utredningar som gjorts Är man ansvarstagande politiker, ja då är man nödd och tvungen att börja ta beslut nu. Får hjärtat tala, ja då skulle inget badhus, ingen skola eller annat behöva drabbas, men tyvärr finns inte ekonomin, säger Anita Sköld, (M).

Nu tas en kortare paus. Mötet återupptas om cirka 15 minuter.

Fullmäktiges ordförande poängterade att om det skulle bli en återremiss av frågan så är det kultur- och utbildningsnämndens beslut om en flytt av stadierna som gäller.

Detta då nämnden har beslutanderätt i frågan och då nämndens beslut i princip har vunnit laga kraft.

Nu återupptas sammanträdet.

Fyra, blev till tre olika förslag. Ordförande börjar med att alla förslag kommer att behandlas.

Kuns förslag att stadierna flyttas, Ks förslag att stadierna flyttas 2016, Jenny Erikssons förslag att skolorna består och att en fristående konsult tas in för att se över skolstrukturen och konsekvenserna vid en eventuell stängning.

Rantakyrös förslag vann

Votering är begärd. Kuns förslag är huvudförslaget, Jenny Erikssons förslag ställs mot Rantakyrös förslag. Votering begärdes gällande Erikssons och Rantakyrös förslag.

Det vinnande förslaget i voteringen kommer att ställas mot kultur- och utbildningsnämndens förslag.

Rantakyrös förslag vann med rösterna 21 mot 7. Fyra avstod.

Nu ställdes Rantakyrös förslag om att bibehålla skolorna i ett år mot kultur- och utbildningsnämndens förslag om en flytt till hösten. Votering är begärd.

Efter votering har beslut tagits, med röstsiffrorna 22 mot 10 , att skolorna i Tärendö och Junosuando ska behållas i ytterligare ett år.

Tilläggsyrkande att se över värdena på skogsfastigheterna röstades också igenom.

Publicerad i Svenska
10 kommentarer om “Fullmäktige beslutade att ge skolorna ett års frist
 1. klurifax skriver:

  1 år var bra för det tar ju tid för folk att packa och flytta ut från byarna och då menar jag inte Pajala utan mot kusten och söderut där möjligheten är bättre för dagens ungdomar bland annat.Kvar i byarna blir dom gamla som inte orkar dra iväg och börja något nytt.

 2. kommunbo skriver:

  Bravo!
  Politiker har lyssnat på väljarna. Eloge särskilt till Harry Rantakyrö, som kunde se positivt även på förslag från andra partier.
  Strongt också att få med nästan alla i s på tåget.
  Det visar ett ödmjukt och fint ledarskap.

 3. Malmfältare skriver:

  Grattis Tärendö och Junosuando till palliativ vård med lite smärtstillande på slutet..

 4. Tänkvärd skriver:

  Det är ett himla lovsjungande om S-politikernas Bert och Ian politik. Får det här fortsätta kommer s och köra pajala kommun längre ner i dyn. De måste börja rensa i kommunhuset för så mycket folk behövs det inte för 3-4000 inv. Ta bättre beslut och gå inte som katten runt gröten. Bra skrivet Malmfältare det blir så till slutändan.

 5. klurifax skriver:

  Ha förtröstan det finns många ödehus även i södra Sverige där folk fått flytta för brödfödan ser när man kör runt där då och då. Folkvandring har ju bedrivits sedan isen släppte här i norra delen av klotet.

 6. Pixipojke no1 skriver:

  En ros till de politiker som stod på sig och ville följa KUN,s förslag. Att man ger byarna ett års frist kommer inte att hjälpa, utan stjälpa! Andra sossar svänger som vindflöjlar. Nu är det dags att inse att man inte kan ha två högstadieskolor med 9 kilometer emellan. Så länge konstellationen S och V styr så kommer man inte att våga ta svåra beslut. Vad gör man åt Socialnämnden som går back med 10 miljoner? Ingenting, sticker huvdet i sandlådan och låtsas som ingenting? Fortsätt vända på era stenar men inte lär det bli några radikala grepp ändå, eller?

 7. kommunbo skriver:

  Till Pixipojke no 1: Inga politiker företräder enbart sig själv. I Sverige har vi representativ demokrati och det innebär att man, som politiker skall lyssna och föra väljarnas talan.
  Att hålla fast vid sin egen ståndpunkt vittnar om dåligt omdöme, eftersom väljarna påtalat annat.
  Moderater har alltid varit få i Pajala kommun och nu lär de bli ännu färre – när de visar sitt ”rätta jag”.

 8. christer.s skriver:

  Harry Rantakyrö lovde ju inför valet att inga skolor skulle behöva stängas. Det löftet håller han i ett år i alla fall, bra. Men vi är inte nöjda med det, vi ska fortsätta kämpa för våra barn och levande byar. De är nu arbetet börjar med att vända denna negativa trend.

 9. Byakraft skriver:

  Christer S: Tillsammans är vi starka!

 10. Bybo skriver:

  Det är socialen som går back mest i Pajala, men där sparas det inte. Istället köper toppen in nya dyra system, på löpande band. Det finns det minsann pengar till. System som sedan inte ens nyttjas av alla grupper i kommunen. System som absolut skulle kunde nyttja för att effektivisera arbetet, om de i toppen bara skulle våga titta och intressera sig. Men när detta påtalas, väljer toppen att ”lägga locket på”. Om inte toppen vågar gå in och rota, så är det inte konstigt att vi är ett sjunkande skepp. Det är de i toppen, som genom okunskap sänker kommunen.