Getingstick vanlig sommarskada hos hundar

NORRBOTTEN: En ny undersökning försäkringsbolaget If låtit genomföra visar att var femte hundägare någon gång varit med om att hunden blivit getingstucken. Orm- och fästingbett är också vanligt, liksom värmeslag.

– Ett getingstick kan vara allvarligt, men i de flesta fall är det ingen större fara för en fullvuxen hund. Säkrast är att ha uppsikt över hunden en stund efter incidenten, säger Jenny Stenberg som är djurskadeexpert på If. 

Att hunden blivit dålig av ett fästingbett, ormbett eller värmeslag  uppgav strax under var tionde hundägare sig ha varit med om. 

Det kan också vara farligt för hundar att bada i algblommande vatten, vilket plågat landets kuster senaste veckorna. Dock uppgav endast tre procent av hundägarna i undersökningen att deras hund blivit sjuk efter att ha simmat under algblommningen. 

– Värst är det såklart med ormbett. Då gäller det att ta sig till veterinären snabbt, samtidigt som du försöker hålla hunden lugn så att inte giftet sprider sig. Använd inte bandage eller försök kyla ner runt bettet, fortsätter Jenny Stenberg som också råder hundägare att spara ned numret till närmaste veterinär i mobilen.

Publicerad i ÖSTRA NORRBOTTEN, Svenska