Gillar byte till naturgas – men byggprocess oroar

TORNEÅ: Faktumet att Outokumpu kan börja använda naturgas istället för kol och olja uppges som en positiv effekt av naturgasterminalen som planeras till Röyttä.

Dock uppges själva byggprocessen kunna påverka laxen. Detta uppges i Sveriges yttrande om miljökonsekvensbeskrivningen.

Totalt tio myndigheter och organ har gett sina synpunkter, där bland Haparanda stad.

– Användning av LNG-gas, det vill säga flytande naturgas, istället för propan ger minskade kol­dioxidutsläpp i Haparanda/Tornio regionen. Detta medför minskad klimat­påverkan och planerna ligger också helt i linje med Haparandas miljömål, specifikt avseende målen Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan, skriver miljöinspektör Pekka Hanski.

Enligt Havs- och vattenmyndigheten bör bottenanslutande geotextildukar nyttjas.Dessutom bör de grumlande arbetena förläggas till vinterhalvåret samt om möjligt samordnas med andra planerade projekt i havsområdet.

Gränsälvskommissionen att konsekvenserna, gällande fiskebeståndet samt fiske, är fortfarande oklara. Det påpekas att påverkan på Österjölaxen bör beskrivas.

Beslut, om terminalen ska byggas eller inte, fattas under slutet av året. Som skäl till planerna anges att naturgas är både billigare och miljövänligare än propan, som Outokumpu använder sig av i bland annat varm- och kallvalsning. Förutom Outokumpu är LKAB samt finska EPV Energia och Rautaruukki med i planeringsprocessen.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , , , ,