Gränsälvskommissionen ställer höga krav på gruvverksamheten

PAJALA
Gränsälvskommissionen har kommit med sitt yttrande angående Naturvårdsverkets ansökan till Mark- och miljödomstolen, om delvis återkallande av miljötillståndet för Kaunis Irons gruvverksamhet

– Vi ifrågasätter inte tillståndet men det är inte prövat mot EU: s lagstiftning som det görs idag. Det finns brister i anläggningen men vi har ingen anledning att tro att de framledes inte kommer att följa den lagstiftning som finns, säger Johan Antti, på Gränsälvskommissionen.


Gränsälvskommissionen skriver att det kan ifrågasättas om befintligt miljötillstånd för Kaunis Irons gruvverksamhet i Tapuli och anrikningsverket i Kaunisvaara. är tillräckligt omfattande till djup och innehåll och att tillståndet inte prövats mot EU:s art- och habitatsdirektiv eller reglerna för Natura 2000. Tillståndet är inte heller är konformt med regelverket enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Mindre än tidigare angivits
Kommissionen noterar även att de villkor som finns i tillståndet med avseende på ekonomisk säkerhet för täckande av kostnader för efterbehandling av gruvverksamheten, är mindre än de kostnadsnivåer som anges i de oberoende konsultrapporter som togs fram på uppdrag av Northlands konkursbo.

Viktiga arbetstillfällen
Visserligen säger Gränsälvskommissionen i sitt yttrande att ur samhällsekonomiskt perspektiv är gruvverksamheten i Kaunisvaara av mycket stor betydelse för Pajala kommun och för hela länet. Vidare säger man att en hållbar gruvverksamhet möjliggör en långsiktigt positiv ekonomisk och social utveckling i hela länet och skapar viktiga arbetstillfällen och tillväxt såväl i Pajala som i Tornedalen som helhet.

Höga krav
Dock vill Gränsälvskommissionen betona att en hållbar gruvverksamhet också förutsätter att verksamheten är hållbar ur ett miljömässigt perspektiv och att de miljövillkor som ska gälla motsvarar de höga krav som ställs på miljöfarlig verksamhet i allmänhet. Kommissionen skriver att Torne-Muonio älvsystem är unikt i ett europeiskt perspektiv och dess höga miljömässiga status måste säkerställas.

– Vi skriver det för att Kaunis Iron ska ta hänsyn till de nya krav som ställs i deras nya ansökan om möljötillstånd, säger Johan Antti, vice ordförande på Gränsälvskommissionen.

 

Publicerad i Svenska
5 kommentarer om “Gränsälvskommissionen ställer höga krav på gruvverksamheten
 1. Ekonomen skriver:

  Inte en bokstav om finska sidan?

 2. Ekonomen skriver:

  Alla vattendrag flyter västerut i Finland, bortsett de södra. Rautuvaara schaktet och urlakningsdammen? Hannukainen schaktet? Kalkschaktet i Huukis och dess förgiftade omgivning, inkluderar även svenska byn Huuki? Flertalet gruvor i norra Finland? Muonio- och Torneälven mår inte bra av Finska Lapplands avlopp.

 3. bla bla bla skriver:

  Tomt snack inte kommer de att stoppa gruvan.
  Hade de verkligen velat och månat om naturen hade de ställt krav på gruvan att dammarna skall var miljömässigt godkända innan gruvan öppnat. Nu sket de fullständigt i att ställa krav på bolaget, att i efterhand kräva är som att polisen skulle gräva körkort i efterhand på en som kört utan.
  Vattnet i muonioälven är rekordskitigt och vi pratar dagligen om miljöpåverkan och småungar är oroliga, vilket svammel säkert skitar ner 20ggr mer än vad en orolig unge gör under hela sitt liv

 4. Jan-Erik skriver:

  Ekonomen, du har missuppfattat det här.

  Det egentliga skälet till varför myndigheterna vill dra i tillståndet för Kaunisvaara-gruvan är att det annars inte kommer att gå att ställa några krav på utsläppen från den planerade gruvan på den finska sidan. Både Sverige och Finland är med i EU och företagen måste således ges likvärdiga villkor. Northlands närmast helt kravlösa miljötillstånd är, så att säga, prejudicerande för alla gruvor i området.

 5. Miljö snack Trams skriver:

  En fråga till Jan-Erik !
  Det pratas ständigt om miljön växthus effekten utsläpp mm
  Hur kan komma sig att denna gruva är helt undantagen all miljökrav?
  Folk är så oroliga för utsläpp att de räknar sina utsläpp i detalj.
  Här kan bilar spy ut enorma mängder avgaser i miljön som en orolig person under hela sin livslängd aldrig kommer att göra enbart på en resa, hur kan det vara tillåtet ??