Gränsöverskridande politiker uppmärksammas

TORNEDALEN: Ett minimuseum och utställning över Ragnar Lassinantti öppnades 2015 på Sverigefinska folkhögskolan. Nu har utställningen över den Övertorneåbördige, socialdemokratiske riksdagsmannen och före detta Norrbottniska landshövdingen uppdaterats och ska återinvigas kommande torsdag på folkhögskolan.

Lassinantti påbörjade sin politiska bana som kommunpolitiker i hembygden.
Han arbetade flitigt för det finska språkets acceptans i Sverige. Han var gränsöverskridande och verkade för ett nära samarbete mellan de nordiska länderna och anordnade bland annat språkkurser i finska för svenskar, och i svenska för finländare. Åren 1963 till 66 var han ledamot av Nordiska rådet.
Isak Ragnvald (Ragnar) Lassinantti föddes den 20 september 1915 och avled den 31 mars 1985.

Publicerad i Svenska