Hälsocentralerna i Grytnäs och Kalix slås ihop medan överflödig fastighet säljs

KALIX: Landstingsstyrelsen har beslutat att hälsocentralerna i Grytnäs och Kalix slås ihop.

Anledningen är att Grytnäs hälsocentral inte har haft en ekonomi i balans under de senaste åren, medan primärvården i Kalix har uppdraget att ha en ekonomi i balans.

Hemsjukvårdens övergång till kommunen innebar att bemanningen reducerades på Grytnäs hälsocentral vilket i sin tur resulterade i att verksamheten bedrivs i för stora lokaler som inte är anpassade utifrån verksamhetens nuvarande behov.

Landstingsdirektören får uppdraget att sälja fastigheten i Grytnäs.

Publicerad i Kalix/Överkalix, Svenska Taggar: