Haparanda ska få medborgarkontor

Ett medborgarkontor ska ge smidigare kontakter. Foto: Leif SvanbergHAPARANDA: Som ett led i ambitionerna att kvalitetshöja och verksamhetsförädla förvaltningarna, har Haparanda stads kommunjurist fått i uppdrag att leda arbetet med att skapa ett medborgarkontor.

– Våra externa kunder, våra medborgare, ska styra innehållet. Vi slipper bollande av allmänna frågor och det ger samtidigt mer tid till handläggning av kvalificerade specialfrågor, säger Nadja Lukin till Haparandabladet.

Medborgarkontorets personal ska kunna svara på en stor del av de allmänt hållna frågor som kunder/medborgare enligt forskning ställer. Olika arbetsgrupper ska nu arbeta fram ett beslutsunderlag och Lukin hoppas på ett politiskt beslut i november.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , ,