Haparanda vill ha fortsatt medverkan i vindkraftplaner

HAPARANDA/KORPIKYLÄ: Ny vindkraftpark planeras till Kitkiäisvaara i Torneå kommun, cirka fem kilometer från gränden i höjd med Korpikylä.

En remiss skickades till Haparanda stad, där Naturvårdsverket ville ha in svar på om det fanns intresse att medverka i det fortsatta planeringsarbetet och miljöbedömningsförfarandet. Dessutom ville man ha synpunkter på bedömningen av miljökonsekvenser som kan beröra Sverige.

Svaret blev, efter möte av samhällsbyggnadsnämndens beredning, att Haparanda stad är intresserad av en fortsatt medverkan samta att ”Bedömningen av de miljökonsekvenser som kan beröra Sverige har gjorts på ett relevant sätt. Buller kommer inte att orsaka miljöproblem, men däremot kommer landskapsbilden att påverkas. Vindkraftsparken kommer att synas från området i Korpikylä”.

Pekka Hanski, miljöinspektör, uppger att kommunen fått positiva synpunkter från Korpikyläbor om att det kommer att påverka endast den fysiska miljön.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , , , ,