Historiskt tal i regionfullmäktige i morgon

TORNEDALEN: För första gången någonsin kommer ett politiskt tal i regionfullmäktige i Norrbotten att hållas på meänkieli. Det sker På onsdag under budgetdebatten.

Den som håller det historiska talet är Bengt Niska (S), som också är ordförande för STR/T, Svenska Tornedalingars Riksförbund/Tornilaaksolaiset. Det är första gången ett inlägg görs på ett minoritetsspråk i regionfullmäktige (tidigare landstingsfullmäktige).

Meänkieli är ett av de officiella minoritetsspråken i Sverige och Norrbottens region är ett förvaltningsområde för meänkieli. Det innebär att tornedalingar har rätt att använda meänkieli i officiella sammanhang.

Känsloladdat

Enligt vad Haparandabladet erfar kommer Bengt Niska också att tala om en viktig angelägenhet för Tornedalen – nämligen om behovet av offentliga institutioner för Tornedalens kultur och språk. Idag finns ingen sådan i hela Sverige, samtidigt som exempelvis både de samiska och finskspråkiga minoriteterna har mängder av institutioner, ofta finansierade med statliga medel.

Bengt Niska är känd för sitt mustiga och uttrycksfulla språkbruk när han talar svenska. Men man kan nog räkna med att hans språk blir än mustigare och mer känsloladdat när han får tala ”sitt hemlands vilda tungomål” i politiska sammanhang.

För de ledamöter i som inte förstår meänkieli kommer hans anförande att översättas till svenska.

 

Publicerad i Svenska
27 kommentarer om “Historiskt tal i regionfullmäktige i morgon
 1. Skolkritan skriver:

  Är det inte lättare om vi enas att prata svenska?

 2. pjoddus skriver:

  Bengt Niska… vilket kvalificerat svammel! Varför fördyra verksamheten ytterligare? Det svenska språket har fungerat alldeles utmärkt i Regionfullmäktige!

 3. Charlie skriver:

  Håller med skolkritan. Hur många kommer att förstår det? Kommer det att finnas simultantolkning eller annan tolkning, t ex i sammandrag, för de mötesdeltagare som inte förstår vad som sägs?

 4. fd byråkrat skriver:

  Håller med podus. Det svenska språket har hitintills funkat perfekt.Så varför störa med romantiskt svammel om meänkilei och samtidigt fördyra sammanträdena. Förslag : släng diskussionerna och värna om ekonomin istället. Niska är ju en känd förespråkare för att spara Eller?

 5. R-M Sunna W skriver:

  Något som ingår i undervisningen är hån och spe från lärarna upplevde personligen i det svårspråkliga området.Inför ens klasskamrater gjorde sig läraren narr av ens person, värderingarna var fel att skiljer fel på kärlek och förälskelse. Vet inte vilken avsikt läraren var ute efter kanske att bevisa i nästa steg något mer utanför ämnet. På lektionen var helt oförberedd på att läraren ville ha bevis på att kan koka renkorv på blod, på främmande språk. Enligt samma lärare var ens värderingar alls jämförbara med vedertagna skulle alla andra förstå värdeskillnaden på kärlek och förälskelse.

 6. R-M Sunna Westerlund. skriver:

  Från en annan lärare riktades en bok rakt på en i ansiktet, utan förvarning. Ingenting hade hänt innan som kunde ha orsakat lärarens inneboende aggressioner. En elev gjorde sig uppmärksam genom att boxa en i magen när man minst anade och har man tappat andan en gång kommer fruktan för människan att följa med skoltiden ut. Samt att personen stack en med ett vasst föremål också när ingen annan såg. Berättar av anledning om värderingar från blivande ”män” som betryggade av omgivningen underkuvar tjejer. Lärare och elever ingen skillnad, det är samma ynkedomsmönster som Niska pläderar

 7. RoseMarie Sunna westerlund skriver:

  Förvånar mig att personer i offentliga ställningar talar för alla som med en mun. Vem har sagt att resor som barnfamiljer fick tillgång till i förra seklet har något med dagens ömklighets bedyrelser, från tidigare politiker tidigare lärare att göra. På den tiden prisade föräldragenerationen det undantaget för barnrika familjer komma söderut, till en helt ny miljö som barnen annars aldrig hade haft någon möjlighet till. Språket, vår svenska modersmålet inplamenterades i småbarnens medvetande tillräckligt att pratade och förstod svenska fullt. Några barn var helt svenskspråkiga.

 8. Modersmål svenska R M Sunna W skriver:

  Kunskaperna i svenska språket sedan tidigaste barndom har varit till stor nytta i livet. Känns riktigt främmande idag med politiker som är i behov av tolk för att göra sig förstådd i forna hembygden. Problemet med ett eget språk är de likasinnades gemensamma värderingar som ger alibi för kvinnosynen ,samt att levandebevara myter och fördomar om urbefolkningen i bygden som förnekas idag att leva sitt kulturella liv. Sedan -70 talet har familjen utmanats att försvara sin livsstil drygt 400 ggr i domstol och har klarat sig klanderfritt utan att behöva tolk för att kunna göra sig förstådd på sitt

 9. Finns inget mindre romantiskt skriver:

  Tyvärr kan ingen doktor hjälpa hur somliga uttrycker sig med flit så grötmyndigt med att markera sin särprägel på personlig nivå. Inget krav finns ännu på att alla skal låta lika för att markera sin geografiska härkomst för ändamålet passande område.Den dagen alla förväntas tydligt markering om språkligt självömkan lär ta till tolk. Vem annars tar till läte så grovt och avskräckande, på med boxarhandskarna för att greppa hotfulla ”språket”.

 10. Viktigpetter skriver:

  Det är märkligt vad som kryper fram när vårt eget språk kommer på tal. Jag kommer ihåg när Lassinantti på femtiotalet förde fram dessa frågor. Då kunde man få höra hur folk på knagglig svenska bedyrade sin svenskhet. Då som nu.

 11. Jokern skriver:

  Svenskar är vi under alla förhållanden och modersmålet är svenska. Extra känsligt blir ämnet när pengar blandas in som huvudingrediens.

 12. Talvik Henriksson skriver:

  Niska pratar inte för er skull meänkieli.Han gör det för sin egen skull,för att han kan kommunicera sitt budskap bäst på den.Det är hans rättighet.Har ni som kritiserar detta någon gång ens funderat över det att t ex Haparanda skolväsendet har i årtionden varit under Skolverkets kontroll p g a dåliga skolresultat?Var det beror på?Joo,det beror på att man behärskar svenska så dåligt p g a att man har brytit utvecklingen i sitt eget modersmål,finska som de flesta har haft.Då har man brytit utveckl. i känslospråket,kulturella utryck, inlärningen osv.All inlärning baseras på modersmålet.Inse det?

 13. Resultatet blir därefter skriver:

  Ja, inser att i finska skolor är skolkunskaperna mycket högre förmodligen av mer utbildade lärare. Eller, av högre pedagogik kunskaper hos lärarna.
  Kommer ihåg att i finländska skolor fick eleverna gestalta och uttrycka sig vilket gjorde eleverna mer frimodiga i sitt framträdande, är halva inlärningen.
  I Haparanda gymnasieskola har funnits lärare till namnet tagits från gatan halvalkoholiserade stollor.

 14. kisumisu skriver:

  Viktigpetter:

  Haha ja det passar in på vissa människor.

  Dom har väl nån mindrevärdskomplex. Har inte lyckats i sitt hemland och hatar allt som har med det göra.

  Ironiskt är det oftast människor som har anknytning till Tornedalen eller Finland som mest kritiska.

  Själv är inte jag härifrån.
  Flyttade hit mest för språkens skull men så fel man haft.

  I Finland finns områden som är helt och hållet svenskspråkiga, men sen om man i nåt litet område av Sverige pratar om annat språk än svenska blir det stora diskussioner.

 15. kisumisu skriver:

  Har aldrig förstått det här bråket.

  Inte konstigt att alla flyttar härifrån och inget längre lönar sig. Dom som kan endast svenska flyttar till södra Sverige och dem som har starkare finska flyttar till södra Finland.

  Man skulle kunna ha enormt bra samarbete över gränsen om vi alla kunde kommunicera med varandra (gäller även Torneå).

 16. Resultatet blir därefter skriver:

  Varför, i ett språkligt fint läge som i Haparanda med språkkunnigt folk på andra sidan bron, erbjuda eleverna alternativ. Ett genuint språk som finska för den som vill läsa ordentlig finska ska kunna göra det i sin svenska skola. För den som vill läsa svenska finns modersmålet som undervisningsspråk. Vem är det som säger att måste hitta på ett eget språk när finskan finns och är rikt på ändelser. Svenska språket är egentligen svårt i jämförelse med finska tex för svenskan har så mycket ord som betyder samma sak.

 17. Observer skriver:

  Har aldrig förstått hur man lyckades göra Meänkieli till officiellt minoritetsspråk i Sverige. I mina öron skiljer sig ord och sättet att prata på mellan byarna i Tornedalen och det blir varianter på ”Bensiinimackiföreståndari”.
  Men det är en annan fråga, vi har i alla fall hamnat på kartan i vårt avlånga land och det är positivt.
  Sedan kan jag inte riktigt förstå Bengt Niskas beslut att prata Meänkieli på Regionsmötet, flyttar han fokus från sakfrågor till nåt annat?
  Höpötyystä Niskalta.

 18. Kotten skriver:

  Observer. Det är ganska många tusen som pratar meänkieli.Ta tex. Samiska,hur många olika dialekter och språk finns inte där?Ett ex. Enare-samiska, pratas endast i några familjer,men får absolut inte dö ut,man försöker med alla medel bevara språket. What is the different?

 19. Bengt Westman skriver:

  Det första språket en person lärt sig förblir känslospråket. De innerligaste känslorna vill man uttrycka på det språket, för många människor är det också lättast att uttrycka sig nyanserat på det första språket. Därför anser jag att vi bör uppmuntra och stötta människor till att använda sig av sitt förstaspråk. I Sverige har vi några officiella minoritetsspråk som samhället sagt sig vilja stötta och det ankommer på kommuner och regioner att kunna kommunicera på de språken. Niska ville lyfta fram behovet av nationellt och rgionalt medfinansierade kulturinstutitioner till meänkieli området

 20. Bengt Westman skriver:

  Forts. Det är ett lovvärt initiativ som jag och många andra i regionfullmäktige stöttade. Det blev också ett ennhälligt beslut att regionen skulle delta i arbetet att få fram en kulturinstitution för meänkieliområdet. Jag ser ibara positiva saker i det beslutet. Det är sedan upp till var och en att besluta hur många språk man själv vill aktivt nyttja för att ha ett så rikt kultur och känsloliv som möjligt.

 21. Varför gå över ån efter vatten skriver:

  Vad menar Westman med nyanserat när det saknas standard ord måste känslorna utebli för att vokabulären är ofullständigt på ”känslospråket”. Var och en har sitt eget hitte på språk.

  -Finska språket är komplett för den svenskt okunnige,

 22. Observer skriver:

  Kotten: Absolut är det så att många pratar Meänkieli men än fler pratar svenska och skulle tro att i regionen är det än fler som överhuvudtaget inte förstår Meänkieli.
  Jag har lite svårt att se syftet med att använda ett språk på ett regionsmöte som inte förstås av de flesta i regionen såvida inte det är att försöka pusha för att fler ska använda det. Men om ett språk inte överlever i det naturliga så varför jobba för det?
  Därför måste jag säga till Niska och Westman att ägna er åt ert huvudarbete i ” Landstinget” där har ni fullt upp!

 23. Kotten skriver:

  Observer:Det handlade väl om minoritetsspråk,inte om Svenska,det är ju inget minoritetsspråk,som pratas av miljoner människor.

 24. Kottarnas marknad skriver:

  -I minoritet av vad gruvetableringar eller?

 25. Kottarnas marknad skriver:

  Förstår inte det där själens språk, en del påstår att kärleken är själens språk
  Har erfarenhet från tornedalen i det själsspråkiliga området att läraren kommenterar ens uppfattning om kärlek i en översättning från ett främmande språk.
  -Du vet inte vad kärlek är, förvisso lär livet en tidigt att kärlek kan vara beroende vem kärleken beskriver.
  Små barn och tidiga tonåringar känner kärlek till sina föräldrar och närstående. Jag känner kärlek till språk renodlade språk med en gemensam grammatik, Förälskelse handlar om samma saker skillnaden är om det handlar om erotik att förhållandet befinner

 26. Kottarnas marknad skriver:

  Det där tjafsandet inbjuder eget språk till som somliga politiker samlar uppmärksamhet kring sin person och penningapungens öppnande. Läraren var en kommunalpolitiker samtidigt som avlönades som lärare i hembygden.Lektionen
  handlade till lika stora delar om dumförklaring som klarar ordets värdeskillnader som enligt den personen var riktiga. Så där kan eget språk skapa onödigt käbbel av prestigefyllda lärare av eget språk med egna värderingar. Språket ska vara lika användbart och smidigt för alla i Sverige, utan kommunpolitiska övergrepp.

 27. Observer skriver:

  Kotten: Det är väl ändå ett budskap i olika frågor som ska fram och inte en debatt om minoritetsspråk på regionfullmäktige.
  Jag har full respekt för Meänkieli och de som har det som första språk men här blir det bara ett löjets skimmer över det av Niska och övriga ledamöter som bör ägna sig åt sin kärnverksamhet.
  Roade mig med att titta på antalet ledamöter,jisses inte mycket pang vi får för pengarna i den stora församlingen. Minska ner dessa till 1/3 och glöm flyg,bussar,kultur etc och se till så vi har bra sjukvård i länet! Streck….