Höga priser för fjärrvärme bakom prislapp på värmeverket

Värmeverket i Haparanda ägs till lika delar av Haparanda stad och Vattenfall. Vattenfall vill sälja sin de. Foto: Eva Spiik

Värmeverket i Haparanda ägs till lika delar av Haparanda stad och Vattenfall. Vattenfall vill sälja sin del. Foto: Eva Spiik

HAPARANDA: Enligt uppgifter till Haparandabladet utlöste prislappen på 50 miljoner kronor för att köpa ut Vattenfall från Haparanda Värmeverk, starka protester inom (S) i Haparanda.

HB har inför stundande, tänkt affär tagit del av fakta från revisionsbolaget KPMG:s värdebedömning som bland annat bygger på att Barens Center blir en storkund under 2017.

• Den visar bland annat att  vinstmarginalen de senaste åren har legat på cirka 28 procent. Mer än var fjärde krona som Haparandaborna betalat till bolaget har varit ren vinst.
• De senaste fyra åren har den sammanlagda vinsten varit 34 miljoner kronor. 2014 var den över 10 miljoner.
• Bolaget har samlat 59 miljoner kronor i ladorna i form av fritt eget kapital och obeskattade reserver.

• När Haparanda Värmeverk bildades 1983 satsade Vattenfall en miljon i aktiekapital. Sedan dess skulle värdet enligt KPMG ha 50-dubblats. Dessutom har man tagit rejält betalt för skötseln – mellan 750 och 1.000 kronor per timme. Samt 85.000 kr per månad för vd-tjänst deltid.

En slutsats blir att nuvarande prislapp på 50 miljoner kronor för halva bolaget bygger på att höga fjärrvärmepriser har gjort Haparanda Värmeverk ab till en guldkalv.

Kommunalrådet Peter Waara (S) berättar för HB att kommunstyrelsens arbetsutskott inväntar konsulten Swecos tekniska analys som presenteras den 25 januari.

– I väntan på den rapporten har vi inte tagit något beslut, men jag upplever att det finns en enighet att vi ska undvika likvidation.

Haparanda stad äger redan halva värmeverket och Vattenfall den andra halvan. Vattenfall har sagt upp konsortialavtalet (samägaravtalet). Om inget görs kan värmeverks-bolaget komma att likvideras.

Frågan är hur den stora osäkerheten kring Barents Center kommer att påverka det slutliga priset.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , ,
8 kommentarer om “Höga priser för fjärrvärme bakom prislapp på värmeverket
 1. Bep Weijand skriver:

  Har kommunen något val egentligen om Vattenfall säger upp samägaravtalet?
  Vad händer om kommunen säljer sin del till en annan än VF?
  Kan man kräva av VF att de betalar det dubbla i och med att de har gjort stora vinster på Haparandaborna?

 2. Ove skriver:

  Frågan är snarare varför Hpda kommun ger VF ett val. Kommunen äger redan 50% av Haparanda värmeverk AB och konsortieavtalet VF och kommunen tecknat löper till 2020, dvs 4 år till. Intill dess har VF i princip ingen annan möjlighet än att sälja till kommunen som torde kunna förhindra likvidation mha sin ägarandel.

  Hpda kommuns tjänstemän har inte till uppgift att vara kompisar med tjänstemännen på VF eller att göda VF utan att göra en så bra affär för kommuninvånarna som möjligt. Det enda rätta är att kommunen ger VF ett skambud om 20-30 MSEK. Avfärdar VF budet, försök igen om två år.

 3. skeptikern skriver:

  Om kommunen äger halva, har vi då fått halva vinsten?
  Eller har kommunen betalt skötsel och VD lön och fått ut netto, efter att dessa kostnader dragits av?
  Så prislappen bygger på BC som storkund?
  Jaha då förstår jag bättre vattenfalls vilja att sälja nu.
  Kommunen kan i detta läge inte hävda att priset är för högt, dom kan ju på grund av S prestigen inte medge att BC är en osäker kund.
  Nu satte även Vattenfall kommunen på gropkanten, förlåt pottkanten var det.

 4. skeptikern skriver:

  Om nu avtalet faktiskt löper till 2020, utan möjlighet till förtida uppsägning, begriper jag inte denna brådska.
  Men VF har bråttom att bli av med värmeverket, innan de stora renoverings kostnaderna uppdagas samt att den tilltänkta storkunden inte blir så stor.
  Kommunens S kommer nog ändå trots det ramaskri och kackel prislappen orsakat köpa värmeverket.
  Prestigen är hög även i denna fråga och priset förhandlas nog ner till den mer passande summan 48 miljoner, det kommunen fått för BC tomten går direkt ner i fickan på Vattenfall, eller vad tror ni go vänner?

 5. pänktti skriver:

  Börjar nog bli dags att säga upp fjärrvärmen.

 6. Ove skriver:

  Vattenfall har troligen bråttom pga den ekonomiska situation som bolaget befinner sig i. Haparanda kommun däremot borde inte ha någon brådska öht och således ha möjlighet att ”tvinga fram” en god affär. Det hela blir lite av ett test för att se hur skarpa politiker och tjänstemän vi har.

  Sen finns ju ”korruptionsfaktorn” med på ett hörn. Kanske bättre att spendera några 10-tals miljoner extra (det är ju trots allt bara skattepengar) för att inte stöta sig med någon och riskera ett ev framtida jobb i ledningen för ett statligt bolag? Jag förutsätter dock att Happis är exkl från dyl beteende.

 7. skeptikern skriver:

  Hmm…. 59 miljoner i form av fritt kapital och obeskattade reserver.
  Vart tar dom pengarna vägen vid en försäljning?
  Då de ligger i det gemensamma bolaget ingår väl detta vid ev. försäljning?
  Eller sker det någon sorts rokad med tillgångarna, så Vattenfall kan roffa åt sig dom om kommunen går med på att säga upp avtalet?
  Vad jag förstår kan tillgångarna inte röras innan avtalet sagts upp av båda parter.
  Så tillgångar finns det nog inte så mycket av då det säljs.

 8. Happisbo skriver:

  Jag skulle tro att VF är väldigt angelägna om att göra sig av med Värmeverket, anläggningen stog klar 1986 och har hållits igång med hjälp av konstgjord andning, det behöver investeras i en ny anläggning för att säkra värmeleveranserna till kunderna runt om i samhället. En ny fastbränsle eldad anläggning kommer säkerligen att kosta ytterligare 20-30 miljoner som i sin tur skall betalas av fjärrvärmekunderna. Vattenfall vill ha 50 miljoner, nyinvestering i pannanläggning ytterligare 20-30 miljoner det vill säga 70-80 miljoner kronor som skall betalas av fjärrvärmetaxan. Vad blir energipriset?