Högst skogsavverkning i norr

NORRBOTTEN: Den anmälda avverkningsarealen ökade med 79 procent i Norrbotten i april 2018 jämfört med i fjol.
Totalt sett har Norra Norrland den högst anmälda avverkningsarealen i landet med en ökning på 89 procent jämfört med föregående år, visar ny månadsstatistik från Skogsstyrelsen. Det är den största areal som anmälts för avverkning på tio år.
I Södra Norrland anmäldes 24 procent mindre areal, i Svealand anmäldes tre procent mindre och i Götaland sex procent mindre än i april förra året.

På länsnivå utgjordes den största minskningen med 55 procent i Gävleborgs län följt av Dalarnas län med 43 procent och Blekinges län med 33 procent.
Sett till hela landet ökade arealen under april med fem procent till 15.373 hektar jämfört med motsvarande månad föregående år. Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 tecken kvar.

*

I detta forum gäller samma regler som för insändare i den tryckta tidningen. Det finns en ansvarig utgivare och vad som kan publiceras regleras av tryckfrihetsförordningen och de pressetiska reglerna. Debatten modereras av HB:s redaktion.

Skriv kortfattat, vårdat och inte med versaler (stora bokstäver) vilket är störande för läsningen. Använd heller inte långa rader av utropstecken eller andra krusiduller som försämrar läsbarheten. Kommentarer som länkar till andra webbplatser godkänns som regel inte. Antalet kommentarer är begränsat till maximalt 100 per nyhet.

Kommentarer som postas till HBwebben.se kan komma att publiceras också i Haparandabladet.