Högst skogsavverkning i norr

NORRBOTTEN: Den anmälda avverkningsarealen ökade med 79 procent i Norrbotten i april 2018 jämfört med i fjol.
Totalt sett har Norra Norrland den högst anmälda avverkningsarealen i landet med en ökning på 89 procent jämfört med föregående år, visar ny månadsstatistik från Skogsstyrelsen. Det är den största areal som anmälts för avverkning på tio år.
I Södra Norrland anmäldes 24 procent mindre areal, i Svealand anmäldes tre procent mindre och i Götaland sex procent mindre än i april förra året.

På länsnivå utgjordes den största minskningen med 55 procent i Gävleborgs län följt av Dalarnas län med 43 procent och Blekinges län med 33 procent.
Sett till hela landet ökade arealen under april med fem procent till 15.373 hektar jämfört med motsvarande månad föregående år. Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska