Hyreskontrakt för Folkets hus undersöks

JUOKSENGI: Måndagens kommunfullmäktigesammanträde som fick hållas i Juoksengi, på grund av att Folkets huslokalen ingår i hotellfastighetsbolagets konkurs, var en lugn tillställning. Det var ett kontrakt som har att göra med just Folkets hus som var en av få intressanta frågor.

Kommunalrådet Tomas Mörtberg (C) kunde under förra veckan berätta för Haparandabladet att det ska finnas ett hyreskontrakt som Kjell Vedestig, ordförande i Folkets hus styrelse, kan visa upp. Kontraktet sträcker sig fram till oktober 2019. Det ska nu undersökas huruvida det gäller i det läge som uppstått. Enligt Mörtberg är det skrivet med Göran Simus bolag. Kontakter för att utröna kontraktets betydelse kommer att tas med konkursförvaltaren på Ackordscentralen.

Som en punkt på dagordningen fanns en fråga som varit uppe tidigare och som handlar om antalet ledamöter i kommunfullmäktige.

– Fullmäktiges ordförande Ulf Hannu hade tagit reda på fakta och funnit att det krävs tre procent av röstetalet, som vid förra valet i Övertorneå var 2.980, för att få ett mandat. Det betyder att vi kan gå ner från 31 till 23 ledamöter om vi så beslutar. Ärendet skickades på återremiss.

Klartecken för borgensåtagande gavs också till  Övertorneå Energi för försäljning av el.

– De sammantagna delårsrapporterna visar ett positivt resultat, trots att socialnämnden har tre miljoner kronor i minus. Även finansnettot går bra, enligt Mörtberg.

Publicerad i Övertorneå, Svenska Taggar: