Idag firas Världshälsodagen

NORRBOTTEN: Den 7 april varje  år uppmärksammas Världshälsodagen, som är instiftad av WHO.

Dagen är en påminnelse om att Världshälsoorganisationens bildande den 7 april 1948.

WHO är FN:s fackorgan för hälsofrågor. Och enligt organisationens konstitution är målet att alla människor ska uppnå högsta möjliga hälsa, där hälsa definieras som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

Folkhälsomyndigheten uppger att regeringen har beslutat om en strategi för Sveriges samarbete med WHO 2016–2019. Syftet med den är att bidra till genomförandet av den svenska utvecklingspolitiken och att understödja svensk hälsopolitik. ”Detta är i linje med Sveriges politik för global utveckling, PGU, och Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling”.

Vidare uppges att tre tvärgående perspektiv ska genomsyra Sveriges samarbete med WHO: rättighets-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Svenska Taggar: