Idag firas Världsradiodagen

NORRBOTTEN: Den 13 februari infaller Unescos Världsradiodag.

På Unescos hemsida uppges att Världsradiodagen uppmärksammar radions viktiga roll i skapandet av inkluderande samhällen och dialog mellan människor, samt att radion fortfarande är det massmedium som når allra flest människor.

”Världsradiodagen ska uppmuntra makthavare och medieföretag att fortsätta utnyttja radio för att sprida information för att skapa inkluderande och demokratiska samhällen. Behovet av oberoende, kvalitativ och tillgänglig journalistik är fortsatt högt världen över, och kan fungera som motpol mot extremism och förenklade världsbilder”.

Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är FN:s organisation för att skapa fred genom ökat samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: