IKEA återkallar produkt

HAPARANDA: IKEA återkallar produkten Elvarli stolpe. Stolpen ingår som en del i Elvarli öppna förvaringssystem. 

Kunder som har köpt en stolpe uppmanas att montera ner den och återlämna den till valfritt IKEA varuhus mot full återbetalning.

Anledningen till att produkten återkallas är en felaktig insatsmutter som gör det svårt eller omöjligt att skapa tillräckligt med spänning för att fixera stolpen mellan golv och tak. Risken är att hyllsystemet kan lossna och falla samman.

IKEA bedömer olycksrisken som låg, men om en olycka skulle inträffa kan det medföra svåra skador. Därför vidtas försiktighetsåtgärden med att återkalla stolparna.

 

Publicerad i Haparanda Taggar: ,