Informerar om agerande vid krisläge

TORNEDALEN: Nästa vecka kommer samtliga hushåll i Sverige få hem broschyren från MSB ”Om krisen eller kriget kommer” i brevlådan. Under veckan pågår även kampanjen Krisberedskapsveckan. 

I broschyren finns information om hur man bör förbereda sig och agera för att klara de grundläggande behoven om samhällets funktioner av någon anledning skulle upphöra att fungera som vi är vana vid.

1943 delades för första gången en broschyr med krisinformation ut till landets civila befolkning. Ytterligare upplagor har delats ut under 1900-talets andra hälft, senaste gången var 1991 då Socialstyrelsen delade ut ”Om kriget eller katastrofen kommer-vad gör vi med barnen”. 

Regeringen gav våren 2017 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i uppdrag att öka medborgarnas kunskap om krisberedskap, höjd beredskap och ytterst krig. En del i den satsningen är broschyren Om krisen eller kriget kommer.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska
En kommentar om “Informerar om agerande vid krisläge
  1. Viktigpetter skriver:

    De borde upplysa folk om hur de skall bete sig när de blir utsatta för psykologisk krigföring från någon av alla dessa så kallade säkerhetsmyndigheter. Läs Morjärvsmannen och SÄPO och begrunda.