Isig brytningstid

I fullmånens sken råmar sjön sin protest när kylan dag för dag, timme för timme, låter isen forma vattnets yta till ett allt tjockare, blänkande och hårt isgolv.

När nattens skådespel är över, och oktobersolen sedan stiger upp, återstår bara att njuta av naturens egna konstverk som bildats på isen.

Strandvass och vegetation längs myrkanten antar helt nya skepnader. Den rogivande skogssjön Kotaträsk (Keskijärvi)  alldeles nära en bit av Haparanda stads västra kommungräns mot Kalix.

 

Publicerad i bildgalleri Taggar: , ,