Islossningen blir sen enligt prognos

TORNEDALEN: Islossningen i Torneälven beräknas inträffa runt den 11 maj, vilket är något senare än de två senaste åren. Detta är den andra prognosen som SMHI ger för årets islossning.

Anledningen till den sena prognostiserade islossningen beror främst på den senaste tidens låga temperaturer. Den första prognosen som gjordes den 13 april pekade på en islossning av relativt svår karaktär, men då dagen för islossning är långt fram i tiden får prognosen ses som relativt osäker.

– Hur svår islossningen till slut blir och vilken dag den inträffar beror till stor del på temperatur- och flödesutvecklingen den närmaste veckan, skriver SMHI om prognosen.

Vidare uppger SMHI också att snömängderna på många håll i Torneälven är över det normala i förhållande till 1981-2010 års medelvärden. Vårflodsvolymen väntas därför bli något över det normala.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala Taggar: , ,