Isproppar problem i riskanalys för översvämning av Torneälven

VattenES

Isproppar i Torneälven innebär enligt en studie vid Göteborgs universitet att översvämningar kan bli vanliga i Haparanda i framtiden. Foto: Eva Spiik

HAPARANDA: En riskstudie visar att Haparanda över tiden klarar en nöjd havsnivå. Men isproppar i Torneälven kan göra översvämningar till en vanlig syn i framtiden.

Studien ingår i forskningsprojektet Nederbörd och översvämningar i framtidens Sverige vid Göteborgs universitet. Risken för översvämningar i Haparanda, Karlstad och Falkenberg har bland annat kartlagts. Alla tre är orter som bedöms ha en hög sannolikhet för översvämningar i framtiden.

I Haparanda är det två faktorer som bedöms som intressanta: Dels att vattennivån i Bottenviken höjs, dels att ett ökat vattenflöde i Torneälven kan hindras av de isproppar som till och från uppstår på våren. Även havsnivån kan bli ett problem i Haparanda. Vid kortvariga stormar och lågtryckssituationer kan vattennivån stiga kraftigt.

Studien visar också på en kraftig landhöjning, 90 centimeter på 100 år, Enligt riskanalysen utgör dock havsvattenståndet inte någon reell översvämningsrisk.

Däremot bedöms Tornedalen få mer nederbörd i framtiden, vilket innebär ett ökat vattenflöde i älven. Detta kan i sig  göra att Torneälven riskerar att svämma över. Resultaten av studien visar att det i Haparanda då finns risk för översvämning, särskilt under islossningen i april-maj.

Detta beror på de isproppar som  som inte sällan bildas vid älvens mynning. Om dessa proppar täpper till, kan vattenståndet i älven snabbt stiga med tre meter uppströms – och snabbt dämma upp älven.

Enligt samma studie kan elförsörjning, vatten- och avloppssystem, riksväg E4, handelsområdet På Gränsen samt bostäder för 1.300 personer i så fall hotas.

Publicerad i Haparanda Taggar: , , , ,
3 kommentarer om “Isproppar problem i riskanalys för översvämning av Torneälven
  1. Stig Aspholme skriver:

    Jag har varit med om att stora isblock kom in på gamla Gränsvallen, nuv. IKEA -parkeringen! Vattnet omringdae Polishuset, Tullen och Vandrarhemmet.

  2. Bep Weijand skriver:

    Bygg bara mera!

  3. Camping skriver:

    Haparandas stads planeringschef och kommunalrådet borde spankulera utmed strandplan under islossningsperioden samt även under midsommarfloden så att dom ser att bästa stället för camping är på området utmed E4 vid gamla tullhuset, området är invallat och skyddat för översvämningar, det är inte strandplan.