Kalix kommun har fyra nya chefer

KALIX: Fyra chefstjänster i Kalix kommun är nu tillsatta. En av de nya cheferna är Charlotte Sundqvist, som kommer att basa för den nya utbildningsförvaltningen.

Sundqvist, som kommer att verja sin utbildningschef från och med den 1 januari 2012, har det senaste året jobbat som tillförordnad skolchef. Innan det har hon jobbat i tolv år som lärare och elva år som rektor.

Ny tillförordnad chef för IT blir John Lindbäck, som har arbetat länge vid IT-enheten. Ny tillförordnad chef för fritids- och kulturförvaltningen blir Karl-Göran Lindbäck, som tidigare jobbat som tf gymnasiechef och rektor.

Den fjärde nytillsatta chefen är Reine Sundqvist, som nu är informationschef i Kalix kommun.

 

Publicerad i Kalix/Överkalix, Svenska Taggar: ,