Kalix Ost är Årets gröna företagare

KALIX: Kalix ost har korats till Årets gröna företagare 2018 i Norrbotten.

Det var vid LRF:s regionstämma under måndag den 12 mars som makarna Jaana Alamäkti Enström och Knut Enström fick ta emot priset på 10.000 kronor av LRF Norrbotten och Swedbank.

Företagarna, som tidigare var bosatta i Haparanda, startade verksamheten år 2014 i Bondersbyn. Vid start hade de tolv mjölkande getter, idag uppges de ha 37 getter, gethus, mejeri och en butik.

Juryns motivering:

”Nu vill också vi belöna Jaana och Knut som tagit klivet in i en för dem helt ny bransch. Vi behöver fler sådana initiativ om vi ska uppnå målet om en ökad lokal matproduktion i den regionala livsmedelsstrategin Nära Mat.

De har också djärvt valt att satsa på en ovanlig produktionsgren i Norrbotten, och tack vare sin vilja till förkovran fått fram attraktiva produkter som säljer på marknaden. Detta visar att det finns plats för nya idéer på landsbygden i länet.

Kalix ost i Bondersbyn har en fantastiskt vacker placering i landskapet med älven som livgivande ådra. Besökare ger bygden liv och får ta del av både lokala livsmedel och naturupplevelsen i sig. Kalix ost är en tillgång inte bara för besökarna, utan också som reklampelare för de gröna näringarna.”

Publicerad i Kalix/Överkalix, Svenska Taggar: ,