Kartläggning för mer likvärdig vård

TORNEDALEN: Nätverket för samisk hälsa vill undersöka hur landstingen och regionerna i norr kan öka sina samiska språk- och kulturkompetenser, för att göra hälso- och sjukvården mer likvärdig.
Under oktober kommer därför den som definierar sig som same, bor i Sverige och är 15 år eller äldre ha möjlighet att besvara en webbenkät om sina erfarenheter och behov inom hälso- och sjukvården.
– Genom forskning, dialogmöten och andra samtal har det framkommit en upplevelse av att hälso- och sjukvården har bristande kunskap om samers livsvillkor, historia och kulturuttryck. I vården är kulturförståelse avgörande för att undvika missförstånd och uppnå en trygg kommunikation med den vårdsökande, konstaterar Elin Bergarp, huvudkoordinator i nätverket, enligt ett pressmeddelande.
Resultatet från enkäten ska användas som underlag när nätverket tar fram den långsiktiga strategiska planen för landstingens och regionernas fortsatta arbete.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala