Karungi i historisk utställning

STOCKHOLM: På måndag startar en utställning om Karungi på postmuseet som ligger i gamla stan i Stockholm. 

I december 1914 inrättas en postexpedition i byn som har i uppdrag att frakta post landvägen mellan Karungi och Torneå.

Anledningen till att postväsendet förlägger expeditionen i Karungi har att göra med att det är punkten för det slutstation i det svenska järnvägsnätet. Torneå är ändstation för det rysk-finska.

Under krigsåren byggs det svenska järnvägsnätet ut och omfattar då även Haparanda.

Postverkets personal arbetar långa dagar, i synnerhet under krigets början. Mängder av post hanteras utomhus i vinterkylan.

Utställningen fokuserar på tre personer, en av dem är Haparandafotografen Mia Green.

De andra två är postexpeditörerna Sixten Törnebladh från Stockholm och Konrad Johansson från Härnösand. De har handplockats av postverkets ledning och placerats i Karungi där de ser till att människor världen över kan kommunicera med varandra trots det pågående världskriget.

På utställningsdagens start kommer Karungibördige Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att hålla ett invigningstal.

Författaren och Haparandahistorikern Sara Frykman kommer att tala om Haparanda stadshotell  och dess centrala roll under krigsåren.

Publicerad i Haparanda, Svenska