Kaunis Iron söker nytt miljötillstånd

PAJALA: Kaunis Iron har skrivit till Mark- och Miljödomstolen och bekräftat det man tidigare sagt – nämligen att man ämnar ansöka om nytt miljötillstånd för gruvan. Idag finns ett giltigt tillstånd beslutat av Gränsälvskommissionen 2010.

I dialogen om det nya tillståndet får vi och myndigheterna möjlighet att utarbeta förslag till nya villkor för verksamheten, konstaterar Per-Erik Lindvall, styrelseledamot.

”Långsiktig produktion”
Avsikten är att ansökan ska lämnas in under 2018. Parallellt med den nya tillståndsansökan kommer bolaget att bedriva verksamheten enligt det miljötillståndet som idag är gällande. Det är det tillståndet som Naturvårdsverket hotar begära återkallat eller omprövat. Naturvårdsverkets syn är att ingen gruvdrift får ske innan ett nytt tillstånd finns på plats – och det kan ta många år.

– För att långsiktigt kunna driva en hållbar gruvproduktion behöver bolaget tillstånd att bryta närliggande malmer samt komplettera anläggningar och deponier i enlighet med bolagets långsiktiga produktionsplan.

”Gemensamt arbete”
  I processen om ett nytt tillstånd får bolaget och de miljövårdande myndigheterna såsom länsstyrelsen i Norrbotten och Naturvårdsverket tillfälle att utarbeta förslag till nya villkor för verksamheten. Villkor som sedan fastställs av Mark- och miljödomstolen, säger Per-Erik Lindvall.

Bolaget kommer också redan under 2018 att investera i åtgärder som avser att förbättra verksamhetens miljöprestanda, enligt Lindvall.

Kaunis Iron fick bara för några dagar sedan bearbetningskoncession för gruvan från Bergsstaten.

Publicerad i Svenska