Kaunis Irons nya miljöansökan klar – 10.000 sidor

PAJALA: Kaunis Iron presenterade verksamhet, ekonomi, framtidsplaner och bolagets miljöarbete på ett mycket öppet sätt inför ett 20-tal journalister i Luleå på tisdagen. Nu är ansökan om nytt miljötillstånd klart – 10.000 sidor till en kostnad av 10 miljoner kronor. 

– Vi lovade när vi startade i juli 2018 att vi skulle lämna in ny ansökan om miljötillstånd för både befintlig och planerade gruvor senast ett år efter produktionsstart, och det håller vi, sade vd Per-Erik Lindvall.

– Det har varit ett jättearbete av miljötekniker och miljöjurister. En ansökan där vi, förutom miljöfrågor, fokuserat starkt på socioekonomiska frågor och hållbarhet, sade platschefen Åsa Allan. Allt i enlighet med miljöbalken.

”Ta tillbaka återkallelseansökan!”

– Naturvårdsverkets ansökan om återkallelse av nuvarande miljötillstånd har kostat oss massor av energi och pengar att bemöta.

– När vi har vår nya utökade ansökan inne så borde Naturvårdsverket återkalla sin ansökan för att också spara pengar och energi hos Mark- och Miljödomstolen, som annars 0tvingas arbeta med samma frågor i två parallella ärenden, sade Lindvall.

”Renare än reningsverk”

Åsa Allan presenterade utförligt vilken miljöpåverkan gruvan innebär idag, bland annat för att ge perspektiv till finska Yles skandalisering av utsläppen.

– Det vatten som vi efter sandmagasin och klarningsdamm släpper ut i Muonio älv ligger långt under gränsvärdena för alla typer av metaller. Det är betydligt renare än det som reningsverk i centrala Stockholm släpper ut efter rening, visade Åsa Allan.

”Mindre metaller än i dricksvatten”

– Det vatten vi släpper ut i Muonoälven innehåller mindre metaller än gränsvärdena för dricksvatten.

HB återkommer med mer detaljer om Kaunis Irons ekonomi, betydelse för lokalsamhället och regionen, med mera.

Publicerad i Svenska
En kommentar om “Kaunis Irons nya miljöansökan klar – 10.000 sidor
  1. För 50 miljoner i månaden.... skriver:

    …….borde man väl kunna bygga proffsiga dammar och reningsverk och inte låta skiten fortsätta att förfalla.
    Rena snåljopar som inte lägger ens 10% av summa och klagar tom på att de måste avsätta mer till saneringsfonden.