Klart för gc-väg i Hedenäset

HEDENÄSET:  – Det blir en något kortare gc-väg än det ursprungliga förslaget, säger projektledare Anna Wallström vid Trafikverket.

Efter flera år av planering och kontakter med kommunen och berörda markägare är äntligen den största delen av den formella processen klar och beslut har tagits om en gång- och cykelväg i Hedenäset, skriver Haparandabladet.

Den nu planerade gc-vägen blir 1,5 till tre meter bred och utgörs av en trottoar vid sidan om riksväg 99. Beslutet att bygga har tagits av Trafikverket och kommunen har tillstyrkt.

– Vi har fått dra en annan sträckning i mitten av byn där riksväg 99 berörs av kommunal detaljplan då några markägare inte gett klartecken. Det räcker för övrigt med att en säger nej för att det ska leda till att ursprungsplanerna inte kan genomföras, förklarar Anna Wallström.

Förändringen innebär att gående och cyklister kommer att hänvisas till Norlins väg som går parallellt med riksväg 99, som genom byn kallas Älvvägen. Norlins väg ansluter norrut mot den kommunala cykelvägen som går mot länsväg 398, det vill säga Kalixvägen. Där byggs en passage med refug för gående och cyklister som behöver ta sig över länsväg 398.

– Vi har gjort allt för att försöka bevara allt så långt det är möjligt, men på några ställen måste vi ta bort stenmurar och häckar för att göra gc-vägen möjlig. Berörda markägare har fått information och kommer att få information innan bygget startar. Dessutom har handlingarna funnits utställda på skolan, säger hon.

 

Publicerad i Övertorneå, Svenska Taggar: , ,
3 kommentarer om “Klart för gc-väg i Hedenäset
  1. Tornedalsgubben skriver:

    Tycker att dom borde ha dragit gång och cykelvägen efter gamla järnvägsspåret. Så hade man sluppit avgaser och det hade varit säkrare och vackrare. Men det är inte alltid så lätt och komma överens i denna vackra by.

  2. Leif Jokiaho skriver:

    Gamla järnvägsspåret är det ju, privata som äger marken nu.

  3. Raimo skriver:

    Bygg en bro över byn!