Kommunalt bolag straffas för miljöbrott

SESKARÖ: Haparanda teknik och fastighets ab, straffas nu för miljöbrott efter att under åren 2010-2012 ha släppt ut upp till 45.000 kubikmeter skadligt avloppsvatten på Seskarö.

 

Kammaråklagare Christer Forssman vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, slår i ett strafföreläggande fast en företagsbot på 75.000 kronor. Han hänvisar till miljöbalken och konstaterar att utövaren av infiltrationsanläggningen på Seskarö, HTFAB, har orsakat utsläppen genom att ”underlåta att vidta de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs.

Forssman hävdar att utövaren  inte har gjort vad som kunnat krävas för att stävja rubricerade brottslighet. Att genom oaktsamt släppa ut upp till 15.000 kubikmeter avloppsvatten per år, kan enligt kammaråklagaren medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , , ,