Kommunen ordnar en medborgardialog

HAPARANDA: Nu på måndag inbjuder kommunfullmäktiges presidium allmänheten till en medborgardialog i stadshuset. 

Med start klockan 18.00 och två timmar framåt finns kommunpolitiker och tjänstemän på plats för att svara på frågor, diskutera och samla in åsikter från medborgarna. Ämnen som står på agendan för diskussion rör bland annat framtida investeringsbehov inom bland annat äldreomsorg, skola, VA och vägar.

Publicerad i Svenska