Kommunen plogar i väntan på beslut

HAPARANDA: I juli kom Lantmäterimyndighetens beslut om fastighetsregleringen i bostadsområdet Skönvik, mellan RYM Markutveckling och Haparanda kommun.

Beslutet gick kommunen emot, och överklagades till Mark- och miljödomstolen, som just nu handlägger ärendet.
I juli kom Lantmäteriets beslut i fastighetsregleringen av bostadsområdet Skönvik.
Enligt beslutet var kommunen skyldig att överta skötseln av de allmänna platsmarkerna i bostadsområdet.
Kommunens arbetsutskott överklagade Lantmäteriets beslut, och inför kommande vinter har ks au bestämt att kommunen sköter snöröjningen, under den tid som Mark- och miljödomstolen handlägger överklagan.
”Vi inväntar yttranden från RYM Markutveckling och Haparanda stad, som ska inkomma till domstolen senast den 26 oktober 2017”, skriver Mark-och miljödomstolen till HB.
Samma beslut fattades i ks au den nionde januari i år, efter påtryckningar från boende i området som hade anlitat en privat entreprenör vid årsskiftet, eftersom att snöröjningen uteblivit helt under hösten 2016.

Publicerad i Haparanda Taggar: , ,