Kommunens beslut gäller – det blir bara 21 mandat i Pajalas fullmäktige

PAJALA: Kommunfullmäktige i Pajala beslutade 2015 att minska antalet mandat i fullmäktige, från nuvarande 33 till 21 mandat. Efter en miss i administrationen blev inte beslutet registrerat och kunde inte träda i kraft till höstens val.

Nu har Valmyndigheten informerat Pajala kommun att det varit möjligt att ändra i valdatasystemet i enlighet med kommunens beslut 2015. Alltså blir det 21 mandat under kommande mandatperiod i Pajalas fullmäktige.

Kommunalrådet Anna Kumpula Kostet har fört diskussioner med gruppledarna i Kommunfullmäktige och det har konstaterats att det beslut som fattats av kommunfullmäktige är det beslut som finns och som gäller. Pajala kommun har därför meddelat Valmyndigheten att kommunen går till val av 21 ledamöter till Kommunfullmäktige. Valmyndigheten genomför därmed en teknisk rättelse.

– Det är beklagligt att det blir sådana här svängningar i ett viktigt ärende så pass nära valet. Det känns ändå positivt att det beslut som Kommunfullmäktige fattat också kan genomföras och inte faller på ett administrativt misstag. När det gäller den politiska strukturen ger detta ett handlingsutrymme för att se över den efter valet vad gäller nämnds och styrelsenivåerna. Jag tror vi behöver se om vi kan vidga den på något sätt för att ändå ha en bra demokratisk insyn och breda och förankrade beslut, säger kommunalrådet Anna Kumpula Kostet.

 

Publicerad i Svenska
2 kommentarer om “Kommunens beslut gäller – det blir bara 21 mandat i Pajalas fullmäktige
  1. (M) - det riktiga arbetarpartiet skriver:

    Vad bra. Med mindre mandat att fördela så tar sig förhoppningsvis inte SD in sig i fullmäktige.

  2. AnnBritth skriver:

    Vore det så hemskt att SD sätter sig på en stol i kommunen? Tycker det vore riktigt trevligt😉😉