Konferens om samverkan i gränsregionerna

NORRBOTTEN: Under tisdagen inleddes en nordisk konferens på Kulturens hus i Luleå vars syfte är att diskutera ämnet gällande att öka den nordiska samverkan för rättsväsendet i gränsområdena.

 Konferensen hölls inom ramen för det Nordiska ministerrådet och Justitiedepartementet samt Polismyndigheten agerade värdar för konferensen. Deltagarna kom från alla de nordiska länderna.
Ett närmare samarbete mellan de nordiska myndigheterna inom rättsväsendet i gränsregionerna tros öka förutsättningar för att förebygga, upptäcka och utreda brottslighet som sker över landsgränserna.
Den 1 juni i år signerade ansvariga nordiska ministrar en avsiktsförklaring om att vidareutveckla det polisiära samarbetet över gränserna.
Konferensen i Luleå är en uppföljning till detta och målet är att föra dialog om hur samverkan i gränsregionerna kan bli mer effektiv än den är idag.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 tecken kvar.

*

I detta forum gäller samma regler som för insändare i den tryckta tidningen. Det finns en ansvarig utgivare och vad som kan publiceras regleras av tryckfrihetsförordningen och de pressetiska reglerna. Debatten modereras av HB:s redaktion.

Skriv kortfattat, vårdat och inte med versaler (stora bokstäver) vilket är störande för läsningen. Använd heller inte långa rader av utropstecken eller andra krusiduller som försämrar läsbarheten. Kommentarer som länkar till andra webbplatser godkänns som regel inte. Antalet kommentarer är begränsat till maximalt 100 per nyhet.

Kommentarer som postas till HBwebben.se kan komma att publiceras också i Haparandabladet.