Kortare ledighet, fler trafikolyckor

TORNEDALEN: Tiden kring jul och nyår innebär ökat tryck i trafiken på vägarna. Omkring två miljoner personer beräknas ge sig ut på de svenska vägarna under julhelgen.

I år infaller dessutom en så kallad ”arbetsgivarjul”, vilket syftar till att det endast infaller 2,5 röda dagar under storhelgernas måndag till fredag.
Enligt statistik från Transportstyrelsen går det att utläsa att en arbetsgivarjul bäddar för ökat antal olyckor i trafiken, då trafiken koncentreras till färre dagar.
Senast den inföll var 2011 och då inrapporterades 983 olyckor under de röda dagarna. Till skillnad från 2013 som hade sex röda dagar, då rapporterades 629 olyckor.
Polisen har gått ut med en varning till jultrafikanter som uppmanas att ta det lugnt i trafiken genom att planera körningen noga och anpassa hastigheten, i synnerhet nu när det råder halt väglag.

Publicerad i Svenska